;
22.12.2021 08.42
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen hankinta alkaa

Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuote (FCR-D alas) otetaan käyttöön Pohjoismaissa 1.1.2022. Uuden reservituotteen käyttöönoton myötä taajuusohjattua häiriöreserviä aletaan hankkia markkinaehtoisesti myös ylitaajuushäiriöiden hallintaan.

Fingridin tavoitemäärä FCR-D alassäädön hankinnalle on alkuvuonna 92 MW. Vuoden jälkipuoliskolle hankintamäärää on tavoitteena kasvattaa. Pohjoismaiden siirtoverkonhaltijat ovat sopineet, että hankintamääriä nostetaan vaiheittain riippuen markkinoille osallistuvan reservin määrän kehityksestä, kunnes markkinaehtoisella hankinnalla voidaan kattaa reservin tarve täysimääräisesti. Enimmillään reservin tarve Pohjoismaissa voi olla 1400 MW, josta Fingridin osuus olisi noin 20 % eli 280 MW.

Fingrid hankkii FCR-D alas -tuotetta vuosi- ja tuntimarkkinalta. Lisäksi reservistä on mahdollista käydä kauppaa muiden Pohjoismaiden kanssa. Vuodelle 2022 Fingrid on hankkinut reserviä vuosimarkkinalta 114 MW hintaan 10,00 EUR/MW,h. Sopimusmäärä tarkoittaa enimmäismäärää reserviä, jonka Fingrid voi saada käyttöönsä vuosimarkkinalta. Reservitoimittajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä tuntikohtaiset määrät. Vuosimarkkinalla ylläpidettävän reservin lisäksi Fingrid hankkii tarpeen mukaan reserviä tuntimarkkinalta tai muista Pohjoismaista enintään 92 MW:iin asti.

Hankinnan alkaessa markkinatietoa tulee saataville Avoin data -palveluun. FCR-D alas -tuotteesta julkaistavia markkinatietoja ovat vuosimarkkinasuunnitelmien summa, tuntimarkkinahankinnan määrä, tuntimarkkinahinta, tuntimarkkinatarjousten summa ja ulkomaan kauppojen nettosumma.

Lue lisää taajuusohjattujen reservien markkinoista ja teknisistä vaatimuksista >>

Lisätietoja:
Pia Ruokolainen, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi