;
30.9.2021 08.47
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Suunnitelmat varttimittaukseen siirtymisestä toimitettava joulukuun alkuun mennessä

Verkonhaltijoiden ja mittausaluevastuullisten tulee toimittaa Fingridiin suunnitelmansa varttimittaukseen siirtymisestä 1.12. mennessä. Lisätietoa aiheesta on myös lähettämässämme infokirjeessä sekä Oma Fingrid -verkkopalvelussa.

15 minuutin taseselvitysjakso eli varttitase otetaan käyttöön 22.5.2023 (klo 01.00 Suomen aikaa) Energiaviraston vahvistuksen mukaisesti. Varttitaseeseen siirryttäessä myös merkittävä osa mittauksista siirtyy 15 minuutin resoluutioon. 

Valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta säädetään varttimittausvelvoitteesta, siirtymäsäännöksistä sekä ohjeistetaan, minkä mittausten tulee olla 15 minuutissa varttitaseen käyttöönottoon mennessä. Asetuksen mukaisesti verkonhaltijoiden ja niiden tasevastaavien, joiden hallinnassa on mittausalueita, tulee tehdä suunnitelma siirtymisestä varttimittaukseen. Varttimittausvelvoite ja velvoite suunnitelman tekemisestä koskee myös niitä mittausalueiden ylläpitäjiä, jotka eivät toimi tasevastaavina ja joiden vastuista taseselvityksessä on tehty erillinen sopimus Fingridin kanssa (Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista).

Suunnitelma varttimittaukseen siirtymisestä tulee toimittaa Fingridille viimeistään 1.12.2021. Suunnitelma tehdään Fingridin sähköisen palvelun Oma Fingridin Varttitaseseuranta -palvelussa, josta löytyy myös tarkemmat ohjeet suunnitelman tekemiseen.

Fingrid on lähettänyt verkonhaltijoille ja mittausaluevastuullisille infokirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin Varttitaseseuranta-palveluun kirjautumisesta ja suunnitelman tekemisestä.

Fingridin varttitasetiimi ohjeistaa tarvittaessa varttitaseseurantapalvelun käyttöönotossa. Mahdolliset lisätiedustelut ja kysymykset pyydetään lähettämään osoitteeseen varttitase@fingrid.fi.

 

Lisätietoja:

Hanni Sonkeri, Fingrid Oyj, sähköpostiosoiteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aiempi tiedote aiheesta >