;
31.3.2021 10.08
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Haku taajuusohjattujen reservien uusien teknisten vaatimusten pilottiin ja webinaari

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D). Kantaverkkoyhtiöt käynnistävät uusien vaatimusten käyttöönoton pilottivaiheen kesäkuussa. Fingrid hakee nyt reservikohteita pilottivaiheeseen. Järjestämme aiheesta sidosryhmäwebinaarin 19.4. Osallistumishakemuksia voi lähettää meille 12.–31.5.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatuille reserveille tavoitteena luoda pohjoismaisesti harmonisoidut tekniset vaatimukset, jotka vastaavat sähköjärjestelmän muutoksen asettamiin tarpeisiin. Uusia vaatimuksia alettiin kehittää yhteistyössä reservitoimittajista, säätäjävalmistajista ja yliopistojen edustajista koostuvan referenssiryhmän kanssa. Ensimmäinen luonnos uusiksi vaatimuksiksi julkaistiin vuonna 2017. Kantaverkkoyhtiöt jatkokehittivät vaatimuksia sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella ja julkaisivat toisen luonnoksen sidosryhmien kommentoitavaksi tammikuussa 2021. Vaatimuksia täsmennettiin saadun palautteen perusteella. 

Pilottivaiheessa testataan uusia vaatimuksia

Seuraavaksi uusia vaatimuksia tullaan testaamaan todellisilla reservikohteilla osana uusien vaatimusten käyttöönoton pilottivaihetta. Pilottivaiheen tavoitteena on kerätä käytännön kokemuksia uusista vaatimuksista ja säätökokeista sekä tunnistaa mahdollisia niihin liittyviä kehitystarpeita. Fingrid kannustaa reservitoimittajia hakemaan pilottivaiheeseen, jotta pilotin aikana saadaan kerättyä mahdollisimman monipuolisia kokemuksia erityyppisistä reservikohteista. 

Pilottivaiheen aikana reservikohteille suoritetaan uusien vaatimusten mukainen säätökoe ja kerätään kokemuksia siitä, miten kohteet toimivat ylläpitäessään reservejä uusien vaatimusten mukaisesti. Fingridin tavoitteena on valita pilottiin noin kymmenen reservikohdetta. Kohde voi ylläpitää joko taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N), tai taajuusohjattua häiriöreserviä ylös tai alas (FCR-D ylös tai FCR-D alas). Kohde voi ylläpitää myös useampaa edellä mainittua reservituotetta.

Hakuohjeet ja webinaari

Fingrid ottaa vastaan hakemuksia pilottivaiheeseen 12.5 – 31.5 välisenä aikana. Pilottivaihe alkaa 15.6 ja kestää vuoden 2021 loppuun asti. Fingrid ilmoittaa valinnan tulokset hakemuksen jättäneille reservitoimittajille viimeistään 10.6.

Fingrid järjestää pilottivaihetta käsittelevän webinaarin 19.4 klo 12-14, jossa sidosryhmillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheesta. Pyydämme toimittamaan kysymyksiä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen reservit[at]fingrid.fi. Webinaarin tallenne on katsottavissa täältä. Ohjeet webinaariin liittymiseksi löytyvät liitteestä ”Webinaarin liittymisohjeet”.

Pilottivaiheen osallistumissäännöt ja korvausperiaatteet on kuvattu liitteessä ”Pilottivaiheen osallistumissäännöt. Pilottivaiheessa sovellettavat tekniset vaatimukset ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osallistumishakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen reservit[at]fingrid.fi otsikolla ”Hakemus taajuusohjattujen reservien pilottivaiheeseen”. Hakemuksen tulee sisältää liitteenä oleva hakemuslomake ”Pilottivaiheen hakemuslomake”.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on aloittaa uusien teknisten vaatimusten käyttöönottovaihe pilottivaiheen jälkeen, vuoden 2022 aikana.

AIKATAULU: 

 Aikataulu
Lisätietoja:

Uusien vaatimusten käyttöönotto: Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. +358 30 395 5188, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi

Osallistumissäännöt: Hanni Sonkeri, Fingrid, puh. +358 30 395 5286, hanni.sonkeri[at]fingrid.fi

Tekniset vaatimukset ja testausprosessi: Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. +358 30 395 5105, pia.ruokolainen[at]fingrid.fi

Aiempi tiedote aiheesta >

Linkki webinaarin tallenteeseen >