;
15.3.2021 12.41
Ajankohtaista

Fingrid-lehti 1/2021: Energiamurros lisää yhteistyötä

Vuoden ensimmäinen Fingridin asiakaslehti on ilmestynyt. Tässä numerossa Fingrid-lehden teemana on energia-alan yhteistyö, jota energiamurros lisää entisestään. Lehti julkaistaan painettuna ja verkossa suomen ohella englanniksi. 

Yhteistyön tiivistäminen eri sidosryhmien välillä on välttämätöntä, kun energiamarkkinoille tulee lisää toimijoita ja haasteita niin kansallisella, pohjoismaisella kuin eurooppalaisellakin tasolla, todetaan lehden teema-artikkelissa. Energia-alan ratkaisut kietoutuvat entistä tiiviimmin toisiinsa eikä yksin tekeminen ole tällöin järkevää.  

”Yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä asioita saadaan vietyä eteenpäin. On tärkeää, että kaikki sidosryhmämme ovat kartalla, mihin suuntaan ala on kehittymässä ja millaisia vaikutuksia päätöksillä ja ratkaisuilla on itse kunkin toimintaan”, Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo haastattelussa.

Jyrinsalo on kirjoittanut yhteistyöstä myös lehden pääkirjoituksen. Lisäksi alan yhteistyöstä haastatellaan Vattenfallin Elina Kiviojaa, Oulun Energian Katja Virkkusta sekä Fingridin Juha Hiekkalaa.

Fingrid-lehdessä 1/2021 lisäksi muiden muassa: 

  • Fingridin verkkovisio: ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää panostusta kantaverkkoon. Haastattelussa Mikko Heikkilä ja Eveliina Seppälä Fingridistä sekä Mikko Lepistö SSAB:sta ja Jouni Pylvänäinen Kymenlaakson Sähköverkosta.
  • Läntinen Bulevardikaupunki muokkaa Helsingin sähköverkkoa. Haastattelussa Rikhard Manninen Helsingin kaupungista ja Markku Hyvärinen Helen Sähköverkosta.
  • Tuulivoima etsii jalansijaa säätösähkömarkkinoilta. Haastattelussa Fingridin Hanni Sonkeri, EPV Energian Reima Neva sekä Tuulivoimayhdistyksen Anni Mikkonen.
  • Todennäköisyyslaskentaa tehonriittävyystarkasteluun. Haastattelussa Fingridin asiantuntijat Esa Äärynen ja Mika Laatikainen.
  • Vastuullisuus ja tehokkuus leimaavat Fingridin yrityskulttuuria. Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montellin haastattelu.
  • Lehden liitteenä ilmestyi Fingridin Turvallisilla linjoilla –työturvallisuusjulkaisu.

 

Fingrid-lehden pdf-versio >

Turvallisilla linjoilla 1/2021: mieti ennen kuin toimit

Kaksi kertaa vuodessa Fingrid-lehden liitteenä julkaistaan Turvallisilla linjoilla -lehti. Jaamme lehdessä työturvallisuustietoa, työturvallisuuden parhaita käytäntöjä sekä käsittelemme Fingridin työmailla sattuneita tapaturmia ja vaaratilanteita. Turvallisilla linjoilla 1/2021 –lehdessä esitellään muiden muassa tämän vuoden turvallisuusteema ”mieti ennen kuin toimit”.  

"Tavoitteena on juurruttaa tämä ajattelutapa pysyväksi käytännöksi kaikkeen tekemiseen", kirjoittaa lehden pääkirjoituksessa Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Turvallisilla linjoilla-lehden pdf-versio >

Molempien lehtien artikkelit julkaistaan kevään aikana myös Fingridin verkkolehdessä.  

Lisätiedot:

Fingrid-lehti: Marjut Määttänen, Fingrid, viestintä, marjut.maattanen[at]fingrid.fi

Turvallisilla linjoilla: Karri Koskinen, Fingrid, omaisuuden hallinta, karri.koskinen[at]fingrid.fi

Tilaa Fingridin julkaisuja > www.fingrid.fi/tilauslomake

    As.lehti1_2021_kansi.JPG             

               Fingrid-lehti 1/2021                                             Turvallisilla linjoilla 1/2021