;
22.10.2019 11.37
Lehdistötiedotteet

NIB rahoittaa sähkönsiirtoverkon vahvistamista Suomessa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on myöntänyt uuden kahdenkymmenen vuoden lainan Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridille verkon laajentamiseen ja vahvistamiseen.

Fingrid Oyj saa 100 miljoonan euron lainasta pitkäaikaista rahoitusta pitkän aikavälin investointisuunnitelmalle Suomen sähkönsiirtoverkon vahvistamiseksi.

Verkon vanheneminen, sähkömarkkinoiden kehittyminen ja uuden, uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin liittäminen verkkoon ovat Fingridin investointipäätösten keskeisiä perusteita. Suunnitellut vahvistukset kasvattavat muuntajakapasiteettia, pienentävät siirtohäviöitä ja parantavat toimitusvarmuutta.

Suunniteltuihin hankkeisiin kuuluvat Pohjois-Karjalan sähköverkkon vahvistaminen, 19:n kapasiteetiltaan 110 kilovoltin sähköaseman ja kuuden kapasiteetiltaan 400/110 kilovoltin sähköaseman kunnostaminen, Olkiluodon 400 kilovoltin kytkinlaitoksen uusiminen sekä Isoniemen ja Hirvisuon sähköasemien kapasiteetin kaksinkertaistaminen.

Investointeihin kuuluu lisäksi uusien siirtoyhteyksien rakentaminen tuulivoimapuistoihin, mikä mahdollistaa tuulivoiman kaikkiaan noin 1400 megawatin tuotantokapasiteetin Pohjois-Suomen sähkönsiirtoverkossa.

“Rahoitussopimukseen kuuluvat hankkeet parantavat sähkönsiirron luotettavuutta yhteiskunnassa ja teollisuudessa sekä edistävät Suomen kilpailukykyä”, sanoo Pohjoismaiden Investointipankin toimitusjohtaja Henrik Normann.

”Olemme erittäin tyytyväisiä NIB:n jatkuvaan tukeen ja sen uusimmasta päätöksestä Fingridin keskeisten investointien rahoittamiseksi. Nämä investoinnit mahdollistavat sähkönsiirtojärjestelmän murrosta siten, että järjestelmä kykenee ottamaan vastaan uusiutuvan energiantuotannon kasvavan määrän ja verkon vahvistamisen koko Suomen pitämiseksi yhtenä sähkön hinta-alueena”, Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell lisää.

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa. Kantaverkkoon kuuluu yli 14 000 kilometriä 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja ja 114 sähköasemaa.

Kantaverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää, joka on kytketty Manner-Euroopan, Venäjän ja Viron järjestelmiin.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja antavat

NIB:

Kari Jaukkuri, Senior Manager, Lending, puh. +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Fingrid:

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 30 395 5213, jan.montell@fingrid.fi

Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö, puh.+358 30 395 5267, marjaana.kivioja@fingrid.fi