;
27.6.2019 10.44
Ajankohtaista

Kantaverkkohinnoittelu Suomessa Euroopan kolmanneksi edullisinta

Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n tuoreimman selvityksen mukaan sähkön siirtäminen Suomen kantaverkossa on kolmanneksi edullisinta Euroopassa.  Mukana vertailussa oli 36 maata. Kolme edullisinta maata, joissa kantaverkkoyhtiö tarjoaa palveluita kaikilla korkeilla jännitetasoilla, olivat Slovenia, Bulgaria ja Suomi.

Fingridin tavoitteena on ylläpitää kustannustehokkuus Euroopan mittakaavassa parhaiden tasolla ja pitää kantaverkkohinnoittelu edullisimpien yhtiöiden joukossa Euroopassa. Tuloksiin on päästy kantaverkon pitkäjänteisellä kehitystyöllä sekä toimimalla kustannustehokkaasti ja parantamalla jatkuvasti tuottavuutta. Fingrid on ollut toistuvasti kärkisijoilla toiminnan tehokkuutta mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa. Näin palveluiden hinnoittelu on voitu pitää edullisella tasolla. Edullisen hinnoittelun lisäksi yhtiö on onnistunut varmistamaan varman ja häiriöttömän sähkön asiakkailleen sekä pitämään Suomen yhtenä hinta-alueena.

Fingridin investointiohjelman vakiintuminen aiempaa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön onnistuneet toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ovat osaltaan mahdollistaneet sen, että kantaverkkohinnoittelua laskettiin keskimäärin kahdeksan prosenttia vuoden 2019 alusta. 

”Fingrid on saanut tehokkuudestaan runsaasti kansainvälistä tunnustusta ja menestynyt erinomaisesti erilaisissa kantaverkkoyhtiöiden välisissä tehokkuusvertailuissa jo aiemmin. Nyt saavutettu kolmas sija on osoitus pitkäjänteisestä työstämme kantaverkon eteen. Kustannustehokas toiminta mahdollistaa edullisen hinnoittelun myös tulevaisuudessa”, toteaa johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä. 

Lisätietoja: 

Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, puh. 030 395 5118, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Liitteenä ENTSO-E:n kantaverkkohinnoittelun vertailut: