;
30.4.2019 13.00
Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen tulevaisuuden lyhyen aikavälin sähkömarkkinoista

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet julkiseen kuulemisen mahdollisista muutoksista tulevaisuuden lyhyen aikavälin sähkömarkkinoihin vastatakseen käynnissä olevaan sähköjärjestelmän murrokseen. Julkinen kuuleminen päättyy 1.7.2019.

Käynnistääkseen vuoropuhelun sidosryhmien kanssa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat valmistelleet keskustelupaperin (liitteenä, englanniksi), jossa tarkastellaan markkinapohjaisia ratkaisuja tulevaisuuden lyhyen aikavälin markkinoille. Keskustelupaperissa esitetään markkinoihin mahdollisia muutoksia, joiden avulla vastataan käynnissä olevaan sähköjärjestelmän murrokseen. Pitemmälle tulevaisuuteen ulottuvan kehittämisen osalta esitetyt asiat ovat ehdotuksia jatkotyöstöä varten eivätkä sisällä sitovia kantoja tai päätettyjä toimia. Kantaverkkoyhtiöt katsovat, että kaikkien sidosryhmien osallistuminen tulevaisuuden vision muodostamiseen ja sen toteutukseen on keskeistä.

Kantaverkkoyhtiöt toivovat tämän julkisen kuulemisen kautta herättävänsä keskustelua sidosryhmien keskuudessa ja saavansa arvokasta palautetta kehittäessään tulevaisuuden lyhyen aikavälin markkinoita.

Vastaukset julkiseen kuulemiseen tulee lähettää mieluiten englanninkielisenä sähköpostiosoitteeseen ShortTermMarketsConsultation[at]fingrid.fi viimeistään 1.7.2019.

Lisätietoja:

Ritva Hirvonen, Fingrid,  Ritva.Hirvonen[at]fingrid.fi, 030 395 4182

Karri Mäkelä, Fingrid, Karri.Makela[at]fingrid.fi, 040 732 0860  

Sanaselitys:
Lyhyen aikavälin sähkömarkkinalla tarkoitetaan tässä nykyisiä päivänsisäistä ja tasehallinnan aikajaksoja sekä tulevaisuudessa mahdollista vahvempaa integraatiota vuorokausimarkkinaan.