;
5.12.2019 09.54
Sähkömarkkinat

Italialaisen kaasuvoimalaitoksen alkuperätakuiden tuonti Suomen alkuperärekisteriin keskeytetty

Finextra on saanut tiedoksi AIB:ltä (Association of Issuing Bodies), jonka jäseninä on eurooppalaisia alkuperätakuurekisterin pitäjiä, että Italian rekisterinpitäjä GSE (Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A) on myöntänyt Raffineria Sarroch –kaasuvoimalaitokselle uusiutuvan energian alkuperätakuita, jotka eivät todennäköisesti täytä täysin uusiutuvan energian vaatimuksia.

Italialainen rekisterinpitäjä GSE ja AIB tekevät toimenpiteitä estääkseen näiden alkuperätakuiden siirron eurooppalaisten alkuperätakuurekisterien välillä.

AIB:n tiedote aiheesta: https://www.aib-net.org/

Lisätietoja:       

Kaija Niskala, Fingrid, puh. 030 395 5147                             

Kirsi Salmivaara, Fingrid, puh. 030 395 5227

Sanaselitys:

Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla. Fingridin tytäryhtiö Finextra hallinnoi sähköistä alkuperätakuurekisteriä Suomessa.