;
14.9.2018 08.41
Sähköjärjestelmä

Taajuuden laadun raportti vuodelta 2017 julkaistu

Fingrid on julkaissut raportin pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden laadusta vuonna 2017. Raportissa esitetään tunnuslukuja myös aiemmilta vuosilta.

Taajuuden laadun raportissa on tutkittu, kuinka usein taajuus on poikennut normaalilta taajuusalueelta (49,9 - 50,1 Hz) ja kuinka kauan poikkeamat ovat kestäneet. Lisäksi raportissa on analysoitu pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuudessa esiintyvän jaksollisen heilahtelun määrää ja sen vaikutuksia taajuuden laatuun. Raporttiin on koottu myös muita taajuuden laatua kuvaavia tunnuslukuja sekä yhteenveto vuoden 2017 aikana tapahtuneista suurimmista taajuushäiriöistä. 

Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä taajuuden laatu on heikentynyt 2000-luvulla aina 2010-luvun alkuun asti. 2010-luvulla taajuuden laadun heikkenemistä on saatu hillittyä. Vuosi 2016 oli kokonaisuutena hieman heikompi, mutta vuonna 2017 taajuuden laatu palasi samalle tasolle aiempien vuosien kanssa.

Raportti on englanninkielinen ja luettavissa verkkosivuillamme. Fingrid on julkaissut myös lähdeaineistona käytetyn taajuusdatan Avoin data -palvelussa. Uutta taajuusdataa lisätään ajoittain.

Lisätietoja:

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105

Sähköjärjestelmän taajuus on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon mittari. Kun sähköä kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, taajuus laskee. Vastaavasti kun sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, taajuus nousee. 

Normaalitilanteessa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin välillä. Häiriötilanteissa, kuten suuren voimalaitoksen irrotessa järjestelmästä, taajuus saattaa hetkellisesti poiketa useita satoja millihertsejä taajuuden normaalialueelta (49,9 – 50,1 Hz). Taajuuden ylläpitoa ja siinä käytettäviä reservejä on esitelty tarkemmin Fingridin YouTube-kanavalla julkaistusta Reservit-videossa.