;
3.10.2018 13.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena siirtyminen vartin taseselvitykseen vuoden 2020 lopulla

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat tarkentaneet vartin taseselvitykseen siirtymisen aikataulua. Uuden tavoitteen mukaan siirtymä toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Suomessa hanke edistyy Fingridin koordinoimana, yhteistyössä koko toimialan kanssa. Varttitase mahdollistaa muutoksen kohti puhdasta energiajärjestelmää.

Pohjoismaiden yhteinen sähkömarkkina on tarjonnut merkittäviä hyötyjä jo yli 20 vuoden ajan. Yksi seuraavista askelista on siirtyä tunnista 15 minuutin taseselvitysjaksoon ja vartin tuotteisiin päivän sisäisillä markkinoilla XBIDissä sekä säätösähkömarkkinoilla. Kaikkien Euroopan maiden tulee siirtyä 15 minuutin taseselvitysjaksoon 2020 loppuun mennessä, ellei kansallinen sääntelyviranomainen tee päätöstä käyttöönoton siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.

Viidentoista minuutin taseselvitys- ja kaupankäyntijakson käyttöönotolla mahdollistetaan muutos kohti puhdasta energiajärjestelmää, jossa sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihtelu lisääntyy.

Tällä hetkellä pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tekevät yksityiskohtaisia selvityksiä vartin taseselvityksen ja säätösähkömarkkinan toteuttamisesta sekä päivänsisäisen kaupankäynnin mahdollistamisesta vartin tuotteilla. Toteutuksen suunnittelussa on käynyt ilmi, että alkuperäinen pohjoismainen tavoiteaikataulu, kesäkuu 2020, on haastava sekä kantaverkkoyhtiöille että muille markkinaosapuolille. Tämän seurauksena alustavaksi aikatauluksi on asetettu vuoden 2020 loppupuoli, jota tukee myös lainsäädännön asettama velvoite siirtymäajaksi.  

Suomessa varttitasehanke käynnistyi Fingridin toimesta vuoden 2018 alussa. Fingrid on koonnut hankkeelle sidosryhmistä koostuvan referenssiryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa varttitaseen vaikutukset toimialaan, etsiä toteutusratkaisuja, viestiä muutoksesta sekä edistää varttitaseen toteuttamista asetetussa aikataulussa. Toteutussuunnitelma valmistuu tämän vuoden lopussa ja sen tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen varttiin kustannustehokkaasti ja huolehtien siitä, että Suomi pysyy osana pohjoismaisia sähkömarkkinoita. Suunnitelman laadintaan osallistuvat kaikki osapuolet, joita muutos tulee koskemaan.

Varttitaseen referenssiryhmän viimeisimmän kokouksen esitysmateriaalit ja muistio on julkaistu ja ne löytyvät Fingridin verkkosivuilta, jonne on perustettu varttitasetta koskeva osio.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Maria Joki-Pesola, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5237, maria.joki-pesola(at)fingrid.fi