;
31.8.2018 10.27
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingridin avoin data -palvelun käyttäjäystävällisyyttä parannettu

Fingridin avoin data –palvelun käytettävyyttä on parannettu käyttäjien toiveiden mukaan.

Fingrid avasi vuoden 2017 alkupuolella ensimmäisenä eurooppalaisena kantaverkkoyhtiönä avoimen datan palvelun, jonka kautta jaetaan kootusti tietoa Suomen sähköjärjestelmästä ja sähkömarkkinoista. Avoimella datalla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevia sisältöjä ja dataa, jota kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta hyödyntää ja jakaa. Palvelun käytettävyyttä on nyt kehitetty saadun käyttäjäpalautteen pohjalta.

Käyttäjien mukaan palvelun API-ohjelmointirajapinta on toiminut erittäin hyvin. Palvelun manuaalisen käyttöliittymän käytettävyydessä on ollut parannettavaa ja sitä onkin toivottu kehitettävän. Käyttöliittymän kehittämistä varten on haastateltu palvelun käyttäjiä ja pyritty löytämään keskeiset kehityskohteet. Merkittävimpinä kehityskohteina toivottiin excel-tiedostojen latausmahdollisuutta sekä usean tietoaineiston lataamista samaan tiedostoon yhdellä kertaa. Nämä ominaisuudet on nyt lisätty palveluun. Lisäksi data-aineistojen sisältökuvauksia on parannettu.

Uusi latauskäyttöliittymä mahdollistaa myös suoran linkityksen internet-sivuilla tarkasteltavan kuvaajaan data-aineistoon. Suorat linkit tullaan päivittämään syksyn aikana.

Fingridin avoin data tullaan myös linkittämään Suomen avoimen datan portaaliin, avoindata.fi:hin, joka kerää laajasti eri organisaatioiden tuottamaa dataa. Avoindata.fi on linkitetty Euroopan unionin avoimen datan portaaliin.

Fingridin avoimen datan palvelun kehittämistä jatketaan asiakaspalautteen perusteella edelleen. Lähetä mielipiteesi ja kehitysehdotukset osoitteeseen avoindata@fingrid.fi.

Sivusto löytyy osoitteesta https://data.fingrid.fi

Lisätiedot:

Antti Aarnio, Fingrid, antti.aarnio[at]fingrid.fi

Heidi Uimonen, Fingrid, heidi.uimonen[at]fingrid.fi