;
27.11.2018 10.00
Sähkömarkkinat, Lehdistötiedotteet

Fingrid Current -tilaisuus: Sähköjärjestelmä uuden edessä - ratkaisuja tarjolla

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen kohti puhdasta sähköjärjestelmää ovat pääosassa 27.11.2018 järjestettävässä Fingrid Current -tilaisuudessa.

Fingrid Current -verkostoitumispäivän puheenaiheiden yhteinen nimittäjä on ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen kohti puhdasta sähköjärjestelmää. Tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä on monipuolinen, joustava ja kustannustehokas. Sähköä saadaan tulevaisuudessa vesivoimasta, ydinvoimasta, tuulivoimasta, biomassaan perustuvasta yhdistetystä sähkön- ja lämmöntuotannosta sekä aurinkovoimasta.

"Sähköjärjestelmän suuren muutoksen keskellä Fingridiltä toivotaan aktiivista panosta ja yhteistyötä markkinatoimijoiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa", kuvailee odotuksia tilaisuuden avaaja, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Miten tulevaisuuden sähköjärjestelmä toimii?

Fingridin kantaverkkopalveluista ja suunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo kuvailee päivän alkuun tulevaisuuden sähköjärjestelmää ja muutoksia kantaverkon näkökulmasta. Muutoksen keskellä Fingridin tehtävä ja tavoite eivät kuitenkaan muutu: Suomi toimii sähköllä ja Fingridin tehtävänä on turvata yhteiskunnalle varma sähkö. Sähkön tuotannon ja kulutuksen pitää olla tasapainossa joka hetki.

Aiemmissa Current-tilaisuuksissa huomio on kohdistettu sähkön kulutuksen joustoon ja älykkääseen sähköjärjestelmään. Tämänkertainen tilaisuus nostaa esille eri sähköntuotantapojen roolin sähköjärjestelmässä. Aihetta käsittelevät puheenvuoroissaan Teollisuuden Voima Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Jero Ahola.

Fingrid tarjoaa alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle ja askelmerkit sähkömarkkina-murrokseen

Fingridin tehtävänä on luoda alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle. Tähän rooliin kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Rooliin kuuluu myös sähköjärjestelmän valvonta ja toiminta joka hetki siten, että yhteiskunta voi jatkossakin luottaa varmaan sähköön. Fingridiltä odotetaan myös yhä aktiivisempaa panosta tulevaisuuden markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muovaajana - läheistä yhteistyötä markkinatoimijoiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Tilaisuudessa Fingridin sähkömarkkinoista vastaava johtaja Asta Sihvonen-Punkka esittelee ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin otsikolla Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen.


Tulevaisuuden työhön sisältyy hankkeita, jotka liittyvät muun muassa inertian varmistamiseen, viidentoista minuutin kaupankäyntijaksoon, uuteen pohjoismaiseen tasehallintamalliin ja vähittäismarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtoratkaisuun datahubiin. Näistä aiheista yleisön kanssa keskustelevat Fingridin vanhempi asiantuntija Minna Laasonen, kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo, projektipäällikkö Maria Joki-Pesola ja Fingrid Datahub Oyj:n johtaja Pasi Aho.

Ajankohtaiset energia-asiat seminaarissa ja webcastingissa 27.11. kello 13.00 alkaen

Fingrid Current -ajankohtaisseminaarin ohjelma alkaa tänään kello 13.00 ja sitä voi seurata verkosta suorana lähetyksenä osoitteessa https://prospectumlive.com/event/fingrid_20181127. Fingridin Twitter-tilillä (fingrid_oyj) twiittaamme päivästä #FingridCurrent -tunnisteella.
 
Tilaisuuden linkki löytyy myös tapahtuman sivulta. Tilaisuuden tallenne julkaistaan myöhemmin samassa osoitteessa www-sivuillamme.

 

Lisätietoja:
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, puh. 030 395 5140
Asta Sihvonen-Punkka, johtaja, puh. 030 395 5235