;

Avoin työpaikka: projektipäällikkö sähköasemien rakennuttamiseen

Suomalaisten hyvinvointi on yhä riippuvaisempaa sähköstä ja Fingridin tehtävänä on huolehtia siitä, että Suomi ja suomalaiset saavat sähköä joka hetki. Fingridiläiset voivat siis päivittäin nähdä työnsä vaikutuksen yhteiskunnassa ja ihmisten päivittäisessä arjessa. 

Etsimme projektipäällikköä sähköasemien rakennuttamiseen

Sähköasemaprojektit- yksikkö vastaa sähköasemien uusinvestointi-, laajennus- ja merkittävien perusparannusprojektien toteuttamisesta Fingridillä. Rakennamme kuluvan vuosikymmenen aikana noin 2500 kilometriä lisää voimajohtoja ja toistakymmentä uutta sähköasemaa. 

Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu sähköasemaprojektien toteutuksesta aina suunnittelusta takuuajan loppuun saakka ja hän vastaa hankkeiden teknisestä ja kaupallisesta määrittelystä sekä hankekilpailutuksen kokonaisuudesta. Projektien kustannus-, aikataulu- ja laatumääritteiden toteutumisen valvonta sekä erilaiset sähköasemiin liittyvät kehitystehtävät ovat merkittävä osa tätä tehtäväkenttää. 

Lue lisää tästä tehtävästä ja Fingridistä työnantajana täällä. Hakea voi 9.5.2018 mennessä. 

Anttilan sähköasema
Anttilan sähköasema
Sulje