;
15.10.2009 00.00
Muut

Pohjoismaiset energiaviranomaiset ponnistelevat yhteispohjoismaisen sähkön vähittäismarkkinan luomiseksi

Pohjoismaiset energiaviranomaiset (NordREG) ovat pyytäneet Pohjoismaiden ministerineuvostoa tuekseen sitouttamaan vähittäismarkkinakehitykselle keskeiset sidosryhmät prosessiin.
Pohjoismaiden ministerineuvostolle toukokuussa 2009 jättämässään raportissa NordREG esittää, että sähkön vähittäismyyjien tulisi pystyä tarjoamaan sähköä yhdenmukaisin ehdoin missä tahansa Pohjoismaassa vuoteen 2015 mennessä.
 
- Harmonisoimalla kansalliset toimintatavat lisäämme tehokkuutta, leikkaamme toiminnallisia kuluja ja vauhditamme uudistuksia pohjoismaisilla vähittäismarkkinoilla, kertoo NordREGin puheenjohtaja Marit Lundteigen Fossdal.
 
Pohjoismaisen sähkömarkkinan harmonisointiin liittyvät kulut alittavat NordREGin mukaan pitkällä tähtäimellä erillisten kansallisten markkinoiden toiminnallisten kulujen summan. Säästöt syntyvät etenkin suurtuotannon etujen sekä IT-palveluntarjoajien kesken lisääntyneen kilpailun myötä.
 
Yksityiskohtaisten harmonisoitujen ratkaisujen valmistelu vaatii kaikilta sidosryhmiltä aktiivista paneutumista yhteistyöhön. Tämän vuoksi toimialajärjestöjen, vähittäismyyjien, verkkoyhtiöiden sekä IT-palveluntarjoajien tulisi huolehtia, että heillä on riittävät resurssit osallistua prosessiin.
 
- NordREGilla on yhtenäistämisprosessin vetovastuu. Varmistaaksemme välttämättömän sidosryhmäyhteistyön onnistumisen, pyydämme ministerineuvostoa tueksemme, linjaa Lundteigen Fossdal.
 
Lähde:
Energiamarkkinavirasto