9.2.2017 15.30
Datahub

Ediel.fi portaalista datahub-projektiin uusi tiedotuskanava

Datahub-projekti on ottanut käyttöön uuden materiaalipankin ediel.fi-portaalissa. Jatkossa kaikki tiedonvaihtoon liittyvä ohjeistusmateriaali löytyy yhdestä markkinaosapuolille tutusta paikasta osoitteessa https://www.ediel.fi/datahub.

Portaaliin siirretään prosessidokumentaation lisäksi myös kaikki työryhmien kokousmuistiot sekä tietokonversioon liittyvä dokumentaatio ja ohjeistus.

Lisätietoja:
Marjut Puukangas, puh. 030 395 5292
Kerttu Korpelainen, puh. 030 395 5238