;
18.6.2024 10.33
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Rinnakkaiskompensointi parantaa merkittävästi kantaverkon siirtokykyä Etelä-Suomeen

Vihreä siirtymä ja yhteiskunnan sähköistyminen lisäävät sähkönkulutusta koko Etelä-Suomessa. Samaan aikaan sähköntuotanto alueella vähenee, kun polttamiseen perustuvia tuotantolaitoksia suljetaan. Fingrid kasvattaa sähkön siirtokapasiteettia Etelä-Suomeen rinnakkaiskompensoinnin avulla.

Etelä-Suomen sähkönkulutus kasvaa odotettua nopeammin erityisesti lämmityksen sähköistyessä. Samaan aikaan uusiutuva sähköntuotanto painottuu Pohjois- ja Länsi-Suomeen, mikä lisää merkittävästi sähkön siirtotarvetta näiltä alueilta Etelä-Suomeen. Sähköjärjestelmän ylläpitäminen vaatii jännitetukea, kun sähköä siirretään pitkiä etäisyyksiä, eikä verkossa ole enää järjestelmää tasapainottavia perinteisiä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksia.

Fingrid hankkii rinnakkaiskompensointihankkeessa 20 kondensaattoria yhdeksälle Fingridin sähköasemalle. Hanke sisältää yhteensä kahdeksan 400 kilovoltin kondensaattoria Liedon, Forssan, Yllikkälän ja Espoon sähköasemille sekä 12 kappaletta 20 kilovoltin kondensaattoria Visulahden, Nurmijärven, Inkoon, Lavianvuoren ja Kymin sähköasemille. Rinnakkaiskompensointia rakentamalla kasvatetaan sähköverkon siirtokapasiteettia, jolloin sähkön siirtokykyä Pohjois- ja Länsi-Suomen tuotantokeskittymistä Etelä-Suomeen voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Rinnakkaiskompensointi mahdollistaa kantaverkon tehokkaan käytön kasvattamalla sekä nykyisten että tulevien voimajohtojen siirtokykyä. Investointien myötä kantaverkon siirtokyky Etelä-Suomeen kasvaa arviolta 1000 megawattia. Lisäksi hanke tukee vihreän siirtymän kulutushankkeita Etelä-Suomessa, kuten sähkökattila-, palvelinkeskus-, vety- ja teollisuusinvestointeja. 

Investoinnit rinnakkaiskompensointiin eivät poista tarvetta rakentaa Fingridin investointiohjelman voimajohtohankkeita, mutta mahdollistavat asiakashankkeiden liittämisen kantaverkkoon nopeammalla aikataululla. Investoinnit myös tehostavat rakennettavien voimajohtojen käyttöä tulevaisuudessa ja helpottavat kantaverkon keskeytysten hallintaa.

Hankekokonaisuus toteutetaan kahdessa vaiheessa, ja se valmistuu vuosina 2026–2027.

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, +358 30 395 5136