;
5.7.2024 09.40
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Raportti kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien vuoden 2023 siirtojen toteumista julkaistu

Fingridin siirtojen hallinnan raportti vuodelta 2023 on julkaistu. Raportti on vuotuinen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien siirroista ja tapahtumista.

Vuonna 2023 sähkön tuonti Ruotsista Suomeen väheni 35,5 prosenttia ollen yhteensä 10,7 terawattituntia (TWh). Sähkön vientiä Suomesta Ruotsiin oli 2,2 TWh. Tuonti väheni edellisestä vuodesta 5,9 TWh ja vienti kasvoi 1,0 TWh.    

Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen siirtokapasiteetin kaupallinen käytettävyys tuontisuuntaan oli 92,1 prosenttia ja käytettävyys pieneni edellisvuodesta 4,7 prosenttia. Viestisuuntaan kaupallinen käytettävyys oli 55,8 prosenttia ja oli edellisvuoden tasoa. Käytettävyyden lasku tuontisuuntaan johtui pitkäaikaisista rajakapasiteettiin vaikuttavista projekti- ja kunnossapitotöistä Suomessa ja Ruotsissa.

Suomen ja Ruotsin välisten hintaerotuntien lukumäärä pieneni huomattavasti edellisestä vuodesta. Pohjois-Ruotsin FI-SE1 -vaihtosähköyhteyksillä hintaerotunteja oli 2 968 tuntia eli 33,9 prosenttia koko vuoden tunneista ja Keski-Ruotsin tasasähköyhteyksillä FI-SE3 2 136 tuntia eli 24,4 prosenttia koko vuoden tunneista.

Sähkön vienti Suomesta Viroon pysyi edellisen vuoden korkealla tasolla. Sähköä vietiin Suomesta Viroon 7,0 TWh ja tuotiin Suomeen 0,06 TWh. Suomen ja Viron välisen rajasiirtokapasiteetin käytettävyys oli keskiarvona 96,1 prosenttia. Viron yhteyksien tasasähkölinkkien käyttöhäiriöiden määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna eli yhdeksän kappaletta.

Suomen länsirannikolla rajoitettiin sähkön tuotantoa siirtokeskeytysten aikana kesä-elokuussa ja marraskuussa, jotta käyttövarmuus kantaverkossa voitiin säilyttää kaikissa tilanteissa.   

Fingridin saamat pullonkaulatuotot laskivat edellisestä vuodesta 683 miljoonaa euroa ja olivat vuonna 2023 yhteensä 260 miljoonaa euroa. Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja investointiprojekteihin liittyvien siirtokeskeytysten aikaisen käyttövarmuuden varmistamiseksi Fingridille syntyi yhteensä 0,9 miljoonan euron vastakauppakulut. Vastakauppakulut laskivat edellisestä vuodesta 6,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, Fingrid, puh. 030 395 4242
Käytönsuunnittelu yksikön päällikkö Mikko Piironen, Fingrid, puh. 030 395 4338
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Ladattavat tiedostot:

Siirtojen hallinta 2023.pdf