;
1.2.2023 13.35
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen ramping-rajoitusten menetelmästä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet 1.3.2023 saakka käynnissä olevan kuulemisen, joka koskee pätötehon muutosnopeusrajoituksia (ramping) markkina-aikajakson vaihteessa koskevan menetelmän muutoksia. Menetelmä perustuu komission asetukseen (EU 2017/1485) sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista ja sen artikloihin 137(3) ja (4).

Muutoksen syynä on siirtyminen tulevaisuudessa 60 minuutin markkina-aikajaksosta 15 minuutin markkina-aikajaksoon sekä päivänsisäisillä että vuorokausimarkkinoilla. HVDC-yhteyksien ramping-rajoituksia sovelletaan kunkin 15 minuutin markkina-aikajakson vaihteessa.

Muutetun menetelmän myötä kantaverkkoyhtiöt tarkistavat ramping-rajoituksia jatkossa vuosittain.

Kuulemisasiakirjat ENTSO-E:n sivuilla >

Lisätietoja:

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fignrid.fi
Marja Eronen, Fingrid, marja.eronen[at]fingrid.fi