;
7.11.2023 10.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmät

Flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmä käyttöön lokakuussa 2024

Aiemmin tiedotetun mukaisesti siirtoihin perustuvan, flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotto viivästyy vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä. Viivästys johtuu kapasiteetinlaskennan ja -jakamisen toteuttamiseen tarvittavien prosessien ja tietojärjestelmien kehityksen ja yhteensovittamisen monimutkaisuudesta.

Pohjoismaisen toteutusprojektin osapuolet ovat suunnitelleet käyttöönotolle uuden aikataulun. Seuraavaksi uudesta aikataulusta keskustellaan eurooppalaisissa työryhmissä, jotta käyttöönotto saadaan yhteensovitettua muiden eurooppalaisten ja alueellisten kehityshankkeiden kanssa.

Projektin osapuolten näkemyksen mukaan flow based voidaan ottaa Pohjoismaissa käyttöön lokakuussa 2024. Markkinaosapuolet ja muut sidosryhmät pidetään ajan tasalla aikataulun tarkemmasta suunnittelusta tulevissa sidosryhmätilaisuuksissa ja projektin tiedotteissa.

Ulkoiset rinnakkaisajot jatkuvat käyttöönottoon asti.

Lisätietoja:

Maarit Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4246
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Linkki pohjoismaiseen tiedotteeseen Nordic RCC:n sivuilla > 

Aiempi tiedote aiheesta: Flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotto Pohjoismaissa viivästyy - Fingrid