;
20.1.2022 11.59
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Uudistuvan säätösähkömarkkinan algoritmikuvaus on julkaistu

Säätösähkömarkkinan uudistuminen pohjoismaisen tasehallintahankkeen myötä tuo mahdollisuuden käyttää uusia tarjousattribuutteja. Tarjousten valinta tapahtuu jatkossa uudella algoritmilla. Algoritmin kuvauksesta on nyt julkaistu ensimmäinen versio. Lisätietoa aiheesta on tulossa alkuvuoden ja kevään mittaan.

Säätösähkömarkkina eli uudelta nimeltään manuaalisen taajuuden palautusreservin energiamarkkina (mFRR EAM) uudistuu pohjoismaisen tasehallintahankkeen myötä. Nykyinen manuaalinen prosessi automatisoidaan, mikä mahdollistaa 15 minuutin välein tapahtuvan tasehallinnan ja säätösähkötarjousten valinnan. Lisäksi uusi yhteispohjoismainen markkina mahdollistaa tehokkaamman tarjousalueiden välisen kaupan.

Automatisoitu prosessi mahdollistaa myös uusien tarjousattribuuttien käytön sekä tarjousten valinnan algoritmilla, jonka kuvauksesta on nyt julkaistu ensimmäinen versio. Kuvaus on suunnattu säätösähkömarkkinoiden toimijoille, jotta heidän on mahdollista tutustua muutoksiin ja valmistautua automatisoitujen yhteispohjoismaisten säätösähkömarkkinoiden käyttöönottoon. Säätösähkömarkkinoiden automatisoitu käyttö on ensimmäinen askel kohti yhteiseurooppalaisia säätösähkömarkkinoita (MARI).

Nyt julkaistu algoritmikuvaus (liitteenä) keskittyy erityisesti ajastettuun aktivointiprosessiin, joka on uudistetun säätösähkömarkkinan pääprosessi. Kuvauksessa avataan tarkemmin, miten tarjoukset valitaan automatisoitua valintamenetelmää hyödyntäen. Ajastetun aktivoinnin tapauksessa tämä tarkoittaa optimointialgoritmia. Kuvaus kertoo, mitä tietoja algoritmi hyödyntää sekä minkälaisia sääntöjä, tavoitteita ja rajoituksia algoritmi käyttää tarjouksia valittaessa. Tarjousten valinnan ja niiden aktivointien lisäksi optimoinnin tuloksena saadaan tiedot katetusta kysynnästä, tarjousalueiden välisestä kaupasta sekä rajasiirroista ja hinnoista.

Lisäksi algoritmikuvauksessa on tietoa myös muista käytössä olevista prosesseista (mm. suora-aktivointi) sekä poikkeustilanteiden käsittelyistä.

Aiheesta järjestetään pohjoismainen webinaari alkuvuodesta. Ajankohta tiedotetaan myöhemmin.

Lisäksi suomalaisille reservimarkkinan asiakkaille tullaan järjestämään myöhemmin keväällä infotilaisuus, jossa algoritmikuvauksesta kerrotaan tarkemmin.

Lisätiedot: 

Vilma Virasjoki, Fingrid Oyj, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Algoritmikuvaus > (englanniksi, NBM-hankkeen sivuilla) 

mFRR EAM aktivointiprosessit ja tuotteet > (englanniksi, NBM-hankkeen sivuilla)

Implementointiohje >  (englanniksi, NBM-hankkeen sivuilla)