;
1.4.2022 15.46
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Raportti kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien vuoden 2021 siirtojen toteumista julkaistu

Fingridin siirtojen hallinnan raportti vuodelta 2021 on julkaistu. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien siirroista ja tapahtumista.

 

Vuonna 2021 sähkön tuonti jatkui edellisvuosien tapaan suurena Ruotsista Suomeen ollen yhteensä 15,9 TWh. Sähkön vientiä Suomesta Ruotsiin oli 0,9 TWh. Tuonti pieneni 2,9 TWh ja vienti kasvoi 0,6 TWh.    

Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen siirtokapasiteetin kaupallinen käytettävyys tuontisuuntaan oli 94,6 prosenttia. Viestisuuntaan kaupallinen käytettävyys oli 62,9 prosenttia ja laski edellisvuodesta 30,7 prosenttia. Käytettävyyden lasku vientisuuntaan johtui Ruotsin kantaverkossa olevasta itä-länsi -siirron ongelmasta Keski-Ruotsin yhteydellä.    

Suomen ja Ruotsin välisten hintaerotuntien lukumäärä pysyi edellisvuoden tasolla Pohjois-Ruotsin vaihtosähköyhteyksillä ja laski Keski-Ruotsin tasasähköyhteyksillä. Pohjois-Ruotsin yhteyksillä hintaerotunteja oli 5 225 tuntia ja Keski-Ruotsin 2 210 tuntia.

Sähkön vienti Suomesta Viroon pysyi edellisen vuoden tasolla. Suomen ja Viron välisten rajajohtojen käytettävyys nousi 1,7 prosenttia edellisestä vuodesta Viron sisäisen verkon rajajohtojen käytettävyyteen vaikuttavien siirtokeskeytysten vähenemisen seurauksena. Suomen ja Viron välisen rajasiirtokapasiteetin käytettävyys oli keskiarvona 98,2 prosenttia. Viron yhteyksien tasasähkölinkkien käyttöhäiriöiden määrä nousi edellisvuodesta kahdella kappaleella. Kaikki kuusi käyttöhäiriötä olivat Estlink 2 tasasähköyhteydellä.

Sähkön tuonti Venäjältä Suomeen kasvoi edellisvuodesta kolmenkertaiseksi ollen kokonaisuudessaan 9,2 terawattituntia. Tuonnin kasvu johtui korkeasta sähkön markkinahinnasta Pohjoismaissa. Sähkön vientiä Venäjälle ei ollut vuonna 2021. Venäjän yhteydellä ei ollut merkittäviä käyttöhäiriöitä vuoden 2021 aikana.

Fingridin saamat pullonkaulatuotot nousivat edellisvuodesta lähes kaksin kertaisiksi ja olivat vuonna 2021 yhteensä 284 miljoonaa euroa. Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja investointiprojekteihin liittyvien siirtokeskeytysten aikaisen käyttövarmuuden varmistamiseksi Fingridille syntyi yhteensä 2,5 miljoonan euron vastakauppakulut, jotka nousivat edellisestä vuodesta 1,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 030 395 4228
Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, Fingrid, puh. 030 395 4242
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Ladattavat tiedostot:

Siirtojen hallinta 2021.pdf