;
17.2.2022 18.55
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Point of no return -piste saavutettu – Datahub-järjestelmä suunnitellusti käyttöön 21.2.2022

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, käyttöönotossa saavutettiin tänään merkittävä päätöksentekopiste (G05). Tietojen lataus datahubiin on valmis ja datahubin tekninen valmius käyttöönottoon on saavutettu. Toimialan valmius datahubin käyttöönottamiseksi on edennyt käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Kuultuaan myös Datahubin Seurantaryhmän jäseniä, datahubin ohjausryhmä teki päätöksen edetä käyttöönotossa.

Toimiala onnistui tietokonversiossa erinomaisesti ja myös tietojen lataus datahubiin tapahtui suunnitellusta aikataulusta edellä. Datahubin ja eSettin taseselvitystulosten välillä tehty vertailu osoitti, että toimitetun tiedon kokonaislaatu on hyvällä tasolla.

Käyttöönotossa saavutettiin samalla myös Point of no return -piste, jonka ohittamisen myötä käyttöönottoon edetään suunnitellusti.

Sähkön vähittäismarkkinoilla siirrytään keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin käyttöön suunnitelmien mukaan maanantaina 21.2.

Lisätietoja
Pasi Aho, toimitusjohtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 0400 778 417
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

 

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkön myyjää ja noin 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida datahubiin tallennettua tietoa.