;
14.4.2022 10.11
Kuulemiset ja konsultaatiot, Sähkömarkkinat

Kuuleminen aFRR-markkinan siirtokapasiteettivarauksen hinnoittelumenetelmän muutoksesta

 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet julkisen kuulemisen automaattisen taajuuden palautusreservimarkkinan (aFRR) siirtokapasiteettivarauksen hinnoittelumenetelmän muutoksesta. Kuuleminen päättyy 20.5.2022.

Muutosehdotus kattaa siirtokapasiteettivarauksen dynaamiseen marginaaliin kohdistuvan muutoksen, jossa marginaalin laskennan historiatieto kattaa 60 päivää nykyisen 30 päivän sijaan. Lisäksi dynaamisen marginaalin laskennan alkuarvona käytetään 5 EUR/MWh nykyisen 1 EUR/MWh sijaan. 

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevasta ehdotuksesta ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Ehdotus, lomake sekä lisätiedot kuulemisesta >

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät toukokuun alkupuolella webinaarin kuultavana olevasta ehdotuksesta. Lisätietoja webinaarista  >  

Lisätiedot:

Vesa Vänskä, Fingrid, vesa.vanska(at)fingrid.fi, puh 030 395 5185