;
23.3.2022 12.48
Ajankohtaista

Fingrid Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu – poikkeuksellinen vuosi nosti energian keskusteluun

Vuosikertomuksessa kerrotaan, miten Fingridin rooli puhtaasti sähköistyvän Suomen mahdollistajana ja kilpailukyvyn edistäjänä on korostunut entisestään.

Vuonna 2021 sähkö nousi voimakkaasti suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun sähkön hinta nousi ennätyskorkealle. Vuoden aikana Fingrid varmisti sähkön luotettavan siirtymisen ja jatkoi työtään sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi vuoden 2021 aikana kuluttajamarkkinoita palveleva datahub-hanke eteni suunnitelmien mukaisesti siten, että Suomen datahub käynnistyi helmikuussa 2022.

”Olemme lähteneet rohkeasti luomaan tulevaisuuden visiota hiilineutraalin Suomen sähköjärjestelmästä ja sen vaatimista kantaverkon kehitystarpeista. Tekemämme pitkän aikavälin verkkovision pohjalta arvioimme, että tämän vuosikymmenen aikana kantaverkko tarvitsee vähintään kahden miljardin euron investoinnit, jotta Suomen sähköistymisen vaatimat sähkön kulutuksen ja tuotannon valtavat lisäinvestoinnit voidaan toteuttaa”, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo.

Fingridin vuosikertomuskokonaisuudessa yhtiön yritysvastuu raportoidaan niin sanotun ESG-mallin mukaisesti. ESG-mallissa vastuullisuustavoitteet jaotellaan ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan. Kullekin olennaiselle asialle on asetettu lyhyen aikavälin tavoitteet ulottuen vuoteen 2025 sekä pitkän aikavälin tavoitteet aina vuoteen 2035 saakka. Yritysvastuun ESG-tavoitteiden osalta kullakin tavoitteella on toimitusjohtajan nimeämä vastuujohtaja, joka on johtoryhmän jäsen. Fingrid kantaa yritysvastuuta kaikessa toiminnassaan edistäessään siirtymistä kohti puhdasta sähköjärjestelmää", toteaa talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Pohjanpalo.

Vuonna 2021 Fingrid toteutti ennätysmäärän sähköasemahankkeita. Suomesta tulee lähivuosina omavarainen sähköntuotannossa, muun muassa suurten tuulivoimainvestointien ansiosta. Fingridin tuulivoimaan tekemillä investoinneilla mahdollistetaan jopa 4 500 megawatin edestä tuulivoimaliityntöjä.

Yhtiön maine ja asiakkaiden sekä sidosryhmien luottamus sen toimintaa kohtaan ovat säilyneet erinomaisina.  

Vuosikertomus koostuu kuudesta raportista: liiketoimintakatsaus, hallituksen toimintakertomus, konserni- ja emoyhtiön tilinpäätös sekä tunnusluvut, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, palkkaraportti sekä raportti yritysvastuusta ja kestävästä kehityksestä. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://www.fingrid.fi/vuosikertomus

Lisätiedot: 

Jussi Pohjanpalo vt. talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5176
Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5267

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi

Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen kansainvälisten, EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n ja Fingrid Datahub Oy:n. Osakkuusyhtiönä on käsitelty eSett Oy, jossa omistus on 25,0 prosenttia. Yhtiön velkakirjat on noteerattu Lontoon ja Dublinin pörsseissä. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön sekä sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.