;
2.12.2022 09.55
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

ENTSO-E: Talven sähkön riittävyydessä epävarmuuksia Euroopassa

 

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n 1.joulukuuta julkaisema selvitys tarkastelee talvikauden sähkön riittävyyttä Euroopassa. Selvitys osoittaa, että sähkön riittävyyteen liittyy riskejä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.

ENTSO-E:n Winter Outlook 2022–2023 selvitys osoittaa, että sähkön riittävyyteen liittyy riskejä Pohjoismaista Suomessa, Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa. Muualla Euroopassa riskejä on tunnistettu etenkin Ranskassa ja Irlannissa. Valtaosan talvesta sähköä riittää Pohjoismaissa hyvin, mutta selvityksessä on huomioitu myös sähkön riittävyyttä heikentäviä tapahtumia. Esimerkiksi merkittävät vikaantumiset voimalaitoksissa tai siirtoyhteyksissä voivat johtaa sähköpulaan.

Selvityksen parhaaseen arvioon perustuvassa skenaariossa sähköpulan riski on tunnistettu Suomessa ja muualla Pohjoismaissa, mutta todennäköisyys pitkittyneelle sähköpulatilanteelle on pieni. Sähköpulan todennäköisyyttä laskee kulutuksen vähentäminen haastavilla huippukulutustunneilla. Toisin sanoen eri sektoreilla tehdyt säästötoimenpiteet parantavat sähkön riittävyyttä huomattavasti.

Selvityksessä on lisäksi tarkasteltu epäsuotuisaa skenaariota, jossa Olkiluoto 3:n sähköntuotannon jatkuminen sekä Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Ringhals 4 -ydinvoimayksikön huolto viivästyvät talvikauden yli. Lisäksi skenaariossa on rajoituksia tuotannolle Ranskassa, Saksassa ja Puolassa, eikä sähköä säästetä huippukulutustunneilla. Edellä kuvatut kehityskulut lisäävät sähköpulan todennäköisyyttä etenkin Suomessa, Ranskassa ja Puolassa. Epävarmuudet vallitsevassa tilanteessa korostavat sähkön säästötoimenpiteiden jatkamisen ja kotimaisen tuotannon sekä tuonnin luotettavan toiminnan tärkeyttä Suomen sähkön riittävyydelle.

Lisätiedot:
Johtaja Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh 040 506 4695


Lisätietoa sähköpulasta Fingridin sivuilla: www.fingrid.fi/sahkopula

Selvitys (Winter Outlook 2022–2023) ENTSO-E:n sivuilla >

Selvityksessä käytetyn menetelmän kuvaus Fingrid-lehden infografiikassa 11/2022 >

Selvityksessä käytetyn menetelmän kuvaus Fingrid-lehdessä 4/2021 >

 

Faktaboksi: ENTSO-E:n selvitys huomioi sähkön riittävyyttä uhkaavat riskit

ENTSO-E:n selvityksessä simuloidaan Euroopan sähkömarkkinat, eli jokaisen maan sähkön tuotanto, kulutus ja siirrot alueiden välillä, tuntitasolla. Selvityksessä huomioidaan sään vaikutus sekä sähkön kulutukseen että tuotantoon historiallisten vuosien sääolosuhteiden mukaan. Näin saadaan esimerkiksi huomioitua tuulivoimatuotannon vaihtelu eri alueiden välillä. Sähkön riittävyyttä uhkaavien riskien arvioimiseksi selvityksessä mallinnetaan myös odottamattomat vikaantumiset voimalaitoksissa ja siirtoyhteyksissä. Vikaantumiset mallinnetaan todennäköisyyksiin perustuen esimerkiksi sen pohjalta, kuinka usein ja pitkäksi aikaa siirtoyhteys on vikaantunut viimeisten vuosien aikana.

Analyysista saadaan laskettua tulokseksi alueittain mahdolliset sähköpulatunnit, jolloin sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan kulutusta. Näistä tunneista lasketaan sähkön riittävyyden tunnusluvuiksi tehovajeen sekä energiavajeen odotusarvot. Odotusarvot lasketaan keskiarvona erilaisten säävuosien ja vikaantumisten yhdistelmistä ja antavat siten luotettavan kuvan odotetusta tilanteesta.

Suomelle tehovajeen odotusarvoksi parhaaseen arvioon perustuvassa skenaariossa on laskettu alle 0,2 tuntia ja epäsuotuisassa skenaariossa 11 tuntia. Tämä tarkoittaa, että Suomessa on odotettavissa pulaa sähköstä keskimäärin näin monena tuntina talvikauden aikana. Yksittäisinä vuosina sähkön riittävyys vaihtelee merkittävästi riippuen sääolosuhteista ja vikaantumisista.