;
22.9.2022 09.37
Ajankohtaista

Asiakkaat tyytyväisiä Fingridin palveluihin – suositteluindeksi nousi edellisvuodesta

Fingrid toteutti vuosittaisen asiakastyytyväisyysmittauksen elo-syyskuun vaihteessa.  Asiakkaat kokevat Fingridin toimivan koko yhteiskunnan hyväksi ja NPS-suositteluindeksi nousi lukemaan +50.

Asiakkaiden tyytyväisyys Fingridin tuottamiin palveluihin oli edelleen hyvällä tasolla. Net Promoter Score -suositteluindeksi eli Fingridin tapa toimia asiakkaiden kanssa nousi +50:een (+41 v. 2021). Palveluiden vastaaminen asiakkaiden tarpeisiin sai asteikolla 1-5 arvosanan 4,05 (viime vuonna 3,96). Parantuneiksi osa-alueiksi koettiin erityisesti häiriöselvitykset ja avoin sähkömarkkinadata. Heikennystä koettiin tapahtuneen reservimarkkinoiden, tasepalveluiden ja datahub-palveluiden osalta.

Työskentely Fingridin asiantuntijoiden kanssa koettiin erittäin positiiviseksi, ja tulokset olivat nousseet kautta linjan. Parhaiksi osa-alueiksi koettiin asiantuntijuus ja palveluhalukkuus, ja avoimissa palautteissa kiiteltiinkin eri asiantuntijoita. Merkittävää parannusta oli tapahtunut ratkaisukyvyssä ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä, tosin avoimissa palautteissa toivottiin näihinkin edelleen parannusta.

Fingridin rooli hiilineutraalin Suomen toteuttamisessa on merkittävä ja yhtiön toiminta koko yhteiskunnan hyväksi nähtiin arvosanan 4,35 arvoiseksi (viime vuonna 4,30).

"Tulokset osoittavat, että olemme pysyneet asiakkaidemme kanssa yhteisellä tiellä kohti hiilineutraalia Suomea", sanoo asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Haluamme, että asiakkaamme ovat myös tulevaisuudessa tyytyväisiä toimintaamme. Käymme kaikki saamamme palautteet perusteellisesti läpi, ja hyödynnämme näitä toimintamme kehittämisessä.

Tämän vuoden asiakastyytyväisyysmittaukseen saatiin 228 vastausta vastausprosentin ollessa 30 %.

Lisätiedot:

Rami Saajoranta, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi