;
19.9.2022 10.11
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

ACERin päätös viivästyttää sähkön pitkän aikavälin hintasuojaustuotteiden käyttöönottoa Suomessa

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER teki 14.9.2022 päätöksen pitkän aikavälin hintasuojausmahdollisuuksista Suomen ja Ruotsin välillä. Päätös viivästyttää pitkän aikavälin hintasuojaustuotteiden käyttöönottoa Suomessa ja on vastoin suomalaisten markkinaosapuolten enemmistön näkemyksiä.

Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista velvoittaa sähkön siirtoverkonhaltijat myöntämään siirto-oikeuksia sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi. Siirto-oikeudet ovat eurooppalaisia standardituotteita, jotka ovat olleet jo pitkään käytössä useimmilla rajoilla Euroopassa. Siirto-oikeuksien käyttöönotto on suoraviivaista ja nopeaa, sillä niihin liittyvä sääntely on selkeää ja aukotonta.

Siirto-oikeuksien myöntämisvelvoitteesta on mahdollista poiketa, jos markkinaosapuolten hintasuojausmahdollisuudet ovat muutoin riittävät, tai jos viranomainen pyytää siirtoverkonhaltijoita varmistamaan, että saataville asetetaan muita tarjousalueiden välisiä pitkän aikavälin suojaustuotteita sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi.

ACERin päätöksen mukaan Suomen ja Ruotsin rajalla ei oteta käyttöön siirto-oikeuksia. Sen sijaan ACER pyytää siirtoverkonhaltijoita varmistamaan muiden suojaustuotteiden saatavuuden ja velvoittaa siirtoverkonhaltijat kehittämään tarvittavat järjestelyt. Päätöksen edellyttämistä järjestelyistä ei ole ennakkotapauksia ja niiden kehittäminen vaatii huomattavasti pidemmän ajan kuin siirto-oikeuksien käyttöönotto. ACERin päätös viivästyttää siten pitkän aikavälin hintasuojaustuotteiden käyttöönottoa Suomessa.

Enemmistö ACERin konsultaatioon osallistuneista suomalaisista markkinaosapuolista kannatti siirto-oikeuksien käyttöönottoa Suomen ja Ruotsin rajalla. Myös Fingrid kannattaa siirto-oikeuksia ja on huolissaan ACERin päätöksen aiheuttamasta viiveestä pitkän aikavälin hintasuojaustuotteiden käyttöönottoon Suomessa. Fingrid arvioi parhaillaan päätöksen vaikutuksia ja jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoja:

Satu Viljainen, (satu.viljainen[at]fingrid.fi, puh. 040 707 1511)

Asta Sihvonen-Punkka, (asta.sihvonen-punkka[at]fingrid.fi, puh. 050 573 9053)

ACERin päätös > (englanniksi)