;
26.5.2021 14.03
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Lehdistötiedotteet

Tekninen innovaatio kasvattaa sähkön siirtokykyä Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä

Fingridissä tehdyn innovointityön tuloksena sähkön siirtokykyä pohjoisesta etelään pystytään kasvattamaan merkittävästi. Rinnakkaiskompensoinnilla saavutetaan satojen megawattien siirtokapasiteettilisäys nopeasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Ratkaisusta hyötyy koko Suomi, sillä sen avulla pystytään siirtämään Pohjois-Suomessa tuotettua sähköä etelän kulutukseen ja varmistamaan Suomen säilyminen yhtenä sähkön tukkuhinta-alueena.

Yhteiskunnan sähköistyminen lisää erityisesti Etelä-Suomen sähköntarvetta samalla kun sähköntuotanto painottuu pohjoiseen. Sähkön tuotantorakenteessa tuulivoiman osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Suomessa tuulivoimatuotanto painottuu Pohjois-Suomeen, jolloin tarvitaan tehokasta sähkönsiirtoa pohjoisesta etelään.

Tavoitteena säilyttää yhden hinta-alueen Suomi

Energiamurros on ollut odotettua nopeampaa ja sähkön tuotannon painopiste on siirtymässä tuulivoiman myötä Pohjois-Suomeen samalla, kun vanhoja voimalaitoksia suljetaan Etelä-Suomessa. Pohjoisen lisääntynyt sähköntuotanto on siirrettävä etelään kulutuskeskuksiin ilman siirtoa haittaavia rajoituksia. Fingridin tavoitteena on pitää Suomi yhtenäisenä sähkön tukkumarkkinoiden hinta-alueena, mikä edellyttää vahvoja siirtoyhteyksiä pohjoisen ja etelän välillä.

Suomen sähköjärjestelmässä Keski-Suomen poikkileikkauksen läpi kulkee tällä hetkellä neljä vahvaa 400 kilovoltin voimajohtoa, joiden siirtokykyä parannetaan nyt rinnakkaiskompensoinnin avulla.

”Rinnakkaiskompensoinnilla saavutetaan satojen megawattien lisäys  pohjois-eteläsuuntaiseen siirtokapasiteettiin ilman järeän, uuden voimajohdon rakentamista. Tämä on positiivista luonnon monimuotoisuutta ajatellen. Hanke voidaan tehdä nopeasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti”, kertoo johtaja Timo Kiiveri Fingridistä.

Nopeat tulokset, maltilliset kustannukset

Teknisesti Keski-Suomen poikkileikkauksen läpi siirrettävää sähkötehoa rajoittaa leikkauksen eteläpuolella sijaitsevien sähköasemien normaalin tilanteen jännitteen laatu ja vian jälkeinen jännitteen heilahtelu. Kehitystyön tuloksena kantaverkkoon lisätään kondensaattorit tukemaan verkon jännitettä ja näin pystytään nostamaan merkittävästi Keski-Suomen poikkileikkauksen siirtokapasiteettia. Hankkeen investointikustannukset ovat kaiken kaikkiaan runsaat seitsemän miljoonaa euroa ja hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

”Rinnakkaiskompensoinnilla saadaan merkittävä parannus sähkön siirtokykyyn. Se ei kuitenkaan poista tulevien johtohankkeiden ja uusien sähköasemien rakentamistarvetta. Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen liittyvä teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen sähköistäminen ja tämän vaatima merkittävä päästöttömän sähköntuotannon lisäys tarvitsevat toimiakseen vahvan kantaverkon. Fingrid investoi kantaverkkoon tällä vuosikymmenellä noin kaksi miljardia euroa ”, toteaa Kiiveri .

Lisätietoja:  

Timo Kiiveri, johtaja, verkko-omaisuuden rakentaminen ja kunnossapito, Fingrid
puh. 040 543 3039