;
7.10.2021 09.12
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Ruotsin ja Suomen vaihtosähköyhteyksillä siirtorajoituksia lokakuussa

Ruotsin ja Suomen välisellä 400 kilovoltin vaihtosähköyhteydellä Djuptjärn – Keminmaa on perusparannushankkeen vuoksi siirtorajoituksia 7.10. – 27.10. Siirtorajoituksia aiheuttavat siirtokapasiteettiin vaikuttavat useat eri työt, jotka on pyritty aikatauluttamaan yhtäaikaisiksi markkinavaikutusten minimoimiseksi. Työt on aikataulutettu yhdessä Svenska kraftnätin kanssa mahdollisuuksien mukaan sellaiseen ajankohtaan, että vaikutukset sähkömarkkinoille olisivat mahdollisimman pienet.

Ruotsin ja Suomen (SE1-FI) väliseen siirtokapasiteettiin vaikuttavat useat eri työt, jotka on pyritty aikatauluttamaan yhtäaikaisiksi markkinavaikutusten minimoimiseksi. Svenska Kraftnätin Messaure – Letsi 400 kV voimajohtotyön (7. – 20.10.) yhteydessä (7. – 27.10.) tehdään Keminmaan perusparannusprojektiin liittyvä työ Djuptjärn – Keminmaa 400 kV voimajohdon sarjakondensaattorille. Suomen puolella tehtävästä työstä ei aiheudu lisärajoitusta ensin mainitun ollessa kapasiteettia rajoittavampi keskeytys.

Keminmaan perusparannusprojektiin liittyy myös työ, jossa uusitaan Djuptjärn – Keminmaa 400 kV voimajohdon suojaus. Siirtokeskeytys voimajohdolle järjestetään 21.10. – 27.10. Siirtokeskeytys rajoittaa SE1-FI kapasiteetin 400 MW:iin ja FI-SE1 kapasiteetin 300 MW:iin. Tämä työ on ajoitettu osittain viikonloppuun ja keskeytysaika pyritty minimoimaan markkinavaikutusten pienentämiseksi. Elinkaarensa loppupäässä oleva voimajohdon suojaus on uusittava, jotta verkon käyttövarmuus voidaan jatkossakin ylläpitää hyvällä tasolla.

Ajantasaiset tiedot keskeytysten ajankohdista ja rajoituksista löytyvät markkinatiedotteista:

Lisätietoja:

Tuomo Mäkihannu, asiantuntija, Fingrid, puh. 030 395 4149

Timo Kaukonen, suunnittelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4228