;
10.2.2021 13.45
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen ja webinaari reservitoimittajille automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) ehdoista

Fingrid käynnistää kuulemisen automaattisen taajuuden palautusreservin ehdoista reservitoimittajille. Kuulemisessa on samanaikaisesti kaksi erillistä versiota ehdoista, joista ensimmäinen tulee voimaan, kun taseselvityksessä siirrytään yhden taseen ja yhden hinnan malliin ja toinen silloin, kun kansallisten aFRR-kapasiteettimarkkinoiden operointi aloitetaan yhteispohjoismaisella markkinapaikalla. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridille viimeistään 15.3.2021. Fingrid järjestää ehdotuksista webinaarin 2.3.2021.

Fingrid käynnistää nyt kuulemisen seuraavista ehdoista:

Reservitoimittajien (aFRR) ehdot ja edellytykset (1.11.2021)

Tasehallinnan suuntaviiva ja siihen liittyvä ACERin päätös edellyttää tasevastaavien taseselvityksessä siirtymistä yhden taseen ja yhden hinnan malliin. Pohjoismaissa malli on tarkoitus ottaa käyttöön 1.11.2021. Se myös edellyttää kantaverkkoyhtiöiltä kansallisia ehdotuksia reservitoimittajia koskevista ehdoista ja edellytyksistä. Automaattisen taajuuden palautusreservin ehtojen osalta voimassaoleviin ehtoja tulee muuttaa energiamaksun muodostamisen osalta seuraavissa tilanteissa:

  • ylössäätöenergian energiamaksun määrittäminen niille tunneille, kun ylössäätöhintaa ei ole määritelty säätösähkömarkkinoilla ja
  • alassäätöenergian energiamaksun määrittäminen niille tunneille, kun alasäätöhintaa ei ole määritelty säätösähkömarkkinoilla.

Reservitoimittajien (aFRR) ehdot ja edellytykset (01_2022)

ACER antoi 5.8.2020 päätöksen yhteisistä ja harmonisoiduista säännöistä ja prosesseista pohjoismaiselle markkinapaikalle sekä siihen liittyvän päätöksen rajasiirtokapasiteetin allokoinnista aFRR-reservin kaupankäynnille tarjousalueiden välillä. Alusta yhteispohjoismaiselle aFRR-kapasiteettimarkkinalle on valmistumassa, mutta yhteispohjoismaisen markkinan aloitukselle ei ole vielä edellytyksiä, koska rajasiirtokapasiteetin allokoinnin aloittaminen vaati erillisen viranomaispäätöksen.

Sujuvoittaakseen siirtymää kansallisista aFRR-kapasiteettimarkkinoista yhteispohjoismaisiin markkinoihin Fingrid on kuitenkin päättänyt kansallisten reservimarkkinoiden siirtämisestä yhteispohjoismaiselle markkinapaikalle tammikuussa 2022. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön ACER-päätöksien mukaiset markkinasäännöt pois lukien reservien kaupankäynti kantaverkkoyhtiöiden välillä. Suurimmat muutokset nykyisiin markkinasääntöihin ovat mm.

  • minimitarjouskoko 1 MW (nyt 5 MW)
  • marginaalihinnoittelu (nyt korvaus hyväksytyn tarjouksen mukaisesti)
  • markkinoiden sulkeutuminen edellisen päivänä klo. 8:30 (nyt edellisenä päivänä klo 17:00).

Samassa yhteydessä 1.11.2021 voimaan tulevien ehtojen ja edellytysten kanssa Fingrid uudistaa aFRR-kapasiteettimarkkinasopimukset reservintoimittajien kanssa. Sopimusuudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa sopimusrakennetta ja viedä viranomaisen hyväksymät ehdot ja edellytykset sellaisenaan sopimuksen liitteeksi.

Nyt kuultavina olevista ehdoista ja edellytyksistä sekä Fingridin ehdottamasta sopimusrakenteen muutoksesta kerromme lisää webinaarissa, joka järjestetään 2.3.2021 klo 12:00-14:00 sekä jokavuotisessa reservipäivässä 12.5.2021.

Lausunnot pyydetään lähettämään liitteen lomakkeella sähköpostiosoitteeseen verkkosaannot(at)fingrid.fi viimeistään 15.3.2021. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”aFRR-ehtojen kuuleminen”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset ja toimittaa ne Energiavirastolle vahvistettavaksi.

Webinaarin voit ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen reservit(at)fingrid.fi 1.3.2021 mennessä.

Lisätietoja:

Vesa Vänskä, Fingrid, vesa.vanska[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5185

Liitteet: