;
22.1.2021 08.42
Sähköjärjestelmä, Kuulemiset ja konsultaatiot

Julkinen kuuleminen ja webinaari HVDC-yhteyksien pätötehon muutosnopeusrajoituksia koskevasta menetelmästä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet 22.2.2021 saakka käynnissä olevan julkisen kuulemisen, joka koskee pätötehon muutosnopeusrajoituksia koskevan menetelmän muutoksia. Menetelmä perustuu komission asetukseen (EU 2017/1485) sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista ja sen artikloihin 137(3) ja (4).

Muutosehdotuksen syynä ovat uudet HVDC-yhteydet, NordLink (2020) etelä-Norjan (NO2) ja manner-Euroopan sekä North Sea Link (2021) NO2:n ja Iso-Britannian välillä.

Energiavirasto hyväksyi yhdessä muiden pohjoismaisten sääntelyviranomaisten kanssa joulukuussa 2020 pätötehon muutosnopeusrajoituksia koskevan päivitetyn menetelmän, jossa NordLink lisättiin käsiteltäväksi samalla tavalla kuin muut HVDC-yhteydet. Tällä muutoksella mahdollistetaan lisäksi summaramping-rajoituksen käyttöönotto NO2-tarjousalueella.

Aiheesta järjestetään yhteispohjoismainen webinaari 28.1. klo 15-17. Lisätietoa tästä >

Kuulemisasiakirjat >

Lisätietoja: 

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fignrid.fi

Marja Eronen, Fingrid, marja.eronen[at]fingrid.fi