;
16.6.2021 14.31
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Itä-Suomen käyttövarmuutta parannetaan pilottihankkeilla

Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Itä-Suomeen, jossa vahvistetaan alueen kantaverkkoa. Alueelle rakennetaan Happolan ja Hovinpaikan uudet liityntäasemat. Hankkeiden yhteydessä alueelle Äljänään lisätään pitkittäiskatkaisija. Näillä hankkeilla parannetaan Itä-Suomen käyttövarmuutta. Näitä pilottihankkeita on kehitetty yhdessä asiakkaiden ja urakoitsijoiden kanssa. 

Kantaverkossa on pitkiä 110 kilovoltin voimajohtoja, joilla on paljon voimajohtoliityntöjä. Näillä voimajohdoilla viat ja huollot aiheuttavat keskeytyksiä asiakkaiden liitynnöissä sekä kerryttävät keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa. Fingrid on pyrkinyt löytämään yhdessä sidosryhmien kanssa kustannustehokasta ratkaisua, jolla häiriöiden vaikutusaluetta saadaan pienennettyä.  

Itä-Suomessa Joensuun lähellä sijaitsevat Hovinpaikan, Happolan ja Äljänän hankkeet valikoituivat pilottikohteiksi, sillä ne sijaitsevat Fingridin 110 kilovoltin voimajohtojen varrella, ja ne ovat kantaverkon pisimpiä linjoja. Liityntäaseman ja pitkittäiskatkaisijan lisääminen voimajohdolle pienentää merkittävästi kantaverkosta aiheutuvien häiriöiden vaikutusaluetta ja helpottaa huoltokeskeytyksien järjestämistä.  

Liityntäaseman rakentaminen mahdollistaa voimajohtoliityntää suuremmat muuntajaliitynnät sekä pitkät haaraliitynnät. Liityntäasema ei kuitenkaan kasvata sähköverkon siirtokykyä, eikä sitä voida laajentaa kahta liityntää suuremmaksi. 

Hankkeiden investointikustannukset ovat kokonaisuudessaan noin viisi miljoonaa euroa ja kaikki kolme osakokonaisuutta valmistuvat vuonna 2022.  

Lisätietoja: 

Timo Kiiveri, Fingrid Oyj, johtaja, verkko-omaisuuden rakentaminen ja kunnossapito, puh. 040 543 3039