;
19.2.2021 15.41
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fenno-Skanin siirtovarmuus paranee leventämällä johtoaluetta

Fingrid parantaa Fenno-Skan-rajasiirtoyhteyksien siirtovarmuutta leventämällä Torna-Lautakarin välisen maaosuuden johtoaluetta vuosien 2021-22 aikana. Muutoksella halutaan varmistaa toimivat siirtoyhteydet ja estää tuuli- ja myrskyvahinkojen aiheuttamat siirtokeskeytykset Suomen ja Ruotsin välisellä tärkeällä rajasiirtoyhteydellä.

Pyhärannan ja Uudenkaupungin kuntien alueelle sijoittuva Torna-Lautakarin neutraalipiiri on osa kantaverkkoa ja tärkeä osa Suomen ja Ruotsin välillä kulkevan Fenno-Skan1&2 rajasiirtoyhteyksiä. Syyskuussa jyllänneen Aila-myrskyn ja tammikuussa olleen voimakkaan lumisateen seurauksena Torna-Lautakarin johdolle kaatuneet puut aiheuttivat Fenno-Skan -siirtoyhteyden tehon rajoittamisen ja lopulta myös siirtokeskeytyksen puiden poistamiseksi johdolta. Nykyinen Torna-Lautakarin johtoaukean leveys on osoittautunut riittämättömäksi tuuli- ja myrskyvahinkojen estämiseen.

Torna-Lautakarin välisen johdon siirtovarmuutta parannetaan leventämällä johtoaluetta vuosien 2021-22 aikana. Johtoalueen leventämisellä Torna-Lautakarin yhteydestä saadaan ns. puuvarma. Laajennettavalta johtoalueelta laaditaan ympäristöselvitys tämän vuoden aikana ja varsinaiset muutostoimet toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Fingridin kantaverkko ja sen yhdistämä maanlaajuinen sähkönsiirtoverkko ovat laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan merkittävin infrastruktuuri maassamme. Riittävät ja luotettavat sähkön siirtomahdollisuudet maasta toiseen ovat toimivien sähkömarkkinoiden perusta. Rauman tasavirta-asemalta Rihtniemen kautta Ruotsiin kulkeva rajasiirtoyhteys Fenno-Skan 1&2 yhdistää osaltaan maanlaajuisen sähkönsiirtoverkkomme pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin sähkömarkkinoihin. Fenno-Skan -yhteys tuo kapasiteettia sähkömarkkinoiden käyttöön noin puolet koko Suomen ja Ruotsin välisestä sähkönsiirtokapasiteetista. 

Lisätietoja:

Mikko Kuoppala, erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5220
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Mikko Nykänen, erikoisasiantuntija (tavoitettavissa 1.3.)
puh. 030 395 5345
etunimi.sukunimi@fingrid.fi