;
17.6.2021 10.31
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Anna kommenttisi Kantaverkon kehittämissuunnitelmaan

Fingrid on julkaissut kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksen vuosille 2022 - 2031. Suunnitelma perustuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä laadittuihin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Palautetta ja kommentteja luonnokseen voi antaa 31.8. saakka.

Kantaverkon kehittäminen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin on yksi Fingridin perustehtävistä. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä.

Joka toinen vuosi julkaistava kantaverkon kehittämissuunnitelma on otos Fingridin sen hetkisestä investointisuunnitelmasta. Suunnitelmissa huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja pyritään varautumaan tulevaisuuden tarpeisiin. Kehittämissuunnitelma perustuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä laadittuihin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös Itämeren alueen kehittämissuunnitelma sekä koko Euroopan laajuinen kymmenvuotinen verkkosuunnitelma (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP). Suunnitelman lisäksi dokumentissa kuvataan Fingridin kantaverkon kehittämisprosessi ja kerrotaan kehittämiseen liittyvistä toimintaympäristön muutoksista.

Kehittämissuunnitelman luonnokseen voi tutustua oheisesta linkistä ja tarkemmin webinaarissamme keskiviikkona 18.8.2021 klo 13-14. Pyydämme lähettämään webinaarikutsua varten yhteystiedot osoitteeseen palautteet@fingrid.fi.

Palautteet ja kommentit voi lähettää 31.8.2021 saakka osoitteeseen palautteet@fingrid.fi. Lopullinen kehittämissuunnitelma julkaistaan syksyllä 2021.

 

Lisätietoja:

Erikoisasiantuntija Kaisa Nykänen, Fingrid, puh. 040 192 6424
Suunnittelupäällikkö Aki Laurila, Fingrid, puh. 040 551 3947