;
27.8.2020 12.28
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Webinaari 4.9. sähkömarkkinatoimijoiden tiedonvaihdon kehityksestä muilla kuin sähkön vähittäismarkkinoilla

Fingrid on käynnistänyt selvitystyön sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisuista. Selvitystyön toteuttaa Empower IM Oy. Aiheesta järjestetään webinaari 4.9. klo 10.30. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 3.9. saakka.  

Sähkömarkkinoilla on tapahtumassa suuria muutoksia, jotka vaikuttavat markkinatoimijoiden tiedonvaihtoon. Markkinamuutokset kuten varttitase, yksitasemalli ja yhteispohjoismaiset reservimarkkinapaikat tulee ottaa huomioon tiedonvaihdon kehityksessä. Koska alalla on monenlaisia toimijoita ja muutokset ovat laajoja ja etenevät nopeasti, on Fingridissä tarve muodostaa tarkempi kuva nykyhetkestä suhteessa tulevaan sähkömarkkinaan. Samoin on tarve tunnistaa tapoja kehittää ja harmonisoida tiedonvaihtoa yhteistyössä markkinaosapuolten kanssa. 

Sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon kehittämistarpeita tarkastellaan esimerkiksi tukkukaupan, reservimarkkinoiden, tasehallinnan ja toimijoiden kahdenvälisen tiedonvaihdon näkökulmista. Selvitystyö ei käsittele vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa eikä Datahub-projektissa tehtävää työtä. 

Järjestämme perjantaina 4. syyskuuta kello 10:30 – 11:30 selvitystyötä käsittelevän sidosryhmäwebinaarin. Käsittelemme webinaarissa selvityksen taustaa, työn sisältöä sekä käytäntöjä selvityksen aikana. Selvitystyössä tullaan haastattelemaan markkinatoimijoita heidän näkemyksistään tiedonvaihdon kehittämisestä, joten toivomme aktiivista osallistumista tilaisuuteen. 

Webinaarin tallenne

Lisätiedot: 

Maria Joki-Pesola, markkinaratkaisut, Fingrid, Maria.Joki-Pesola(at)fingrid.fi, puh +358 40 145 3747  

Sirpa Repo, Empower IM Oy, Sirpa.Repo(at)empower.fi, puh +358 40 750 9145 

Tiedote päivitetty 8.9.2020. Lisätty linkki webinaarin tallenteeseen ja poistettu ilmoittautumisohje.