;
25.5.2020 14.37
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat heinäkuussa

Fingrid korottaa tasepalvelumaksuja heinäkuun alusta. Korotuksen syynä ovat mm. tasepalvelumaksuilla katettavien tasepoikkeamakulujen ja reservikustannusten kasvu sekä alkuvuoden ennustettua pienempi kulutus ja tuotanto.
 

Toteutuneen tuotannon ja kulutuksen maksut muuttuvat 1.7.2020 alkaen siten, että nykyinen kulutusmaksu nousee 0,35 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,27 €/MWh) ja tuotantomaksu 0,22 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,17 €/MWh). Korotus on keskimäärin 30 prosenttia. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Syynä korotukselle on alkuvuoden poikkeuksellinen markkinatilanne. Tasepalvelun kustannukset ovat olleet ennustettua suuremmat ja tuotot ennustettua pienemmät. Syitä ovat mm. suuret aluehinta- ja tasesähkön hintaerot yhdistettynä tasevastaavien ylijäämään Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä, ennustettua alhaisempi sähkön kulutus ja tuotanto, alhaisemmat maksuilla kerätyt tuotot sekä ennustettua suuremmat reservikustannukset. Nostolla katetaan lisäksi vuoden 2019 tasepalvelun tappioita.

Markkinatilanteiden muutosten odotetaan lisääntyvän energiamurroksen edetessä ja aiheuttavan merkittävää heiluntaa kustannuksiin. Tähän vastatakseen Fingrid on siirtymässä tämän vuoden aikana kvartaaleittain tapahtuvaan maksujen tarkastukseen.

Tuotannon ja kulutuksen maksuilla katetaan tasepalvelulle kohdistettavat reservikulut ja tasepoikkeamakulut. Reservikuluihin sisältyvät taajuusohjatun käyttöreservin sekä automaattisen taajuudenhallintareservin kulut kokonaisuudessaan sekä 10 prosenttia taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin kustannuksista. Tasepoikkeamakuluihin sisältyy 50 prosenttia Suomen ja Pohjoismaiden välisestä tasepoikkeamasta aiheutuvista kustannuksista.

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 0,01 €/MWh = 0,00001 €/kWh

Lisätietoja:

Jani Piipponen, kehityspäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186

Päivitetty 7.7.: kaava, jolla megawattitunnit muunnetaan kilowattitunniksi.