;
13.5.2020 13.17
Sähkömarkkinat, Ajankohtaista

Sähköpörssien välinen kilpailu alkaa 3.6. alkaen

Sähköpörssien välinen kilpailu käynnistyy Pohjoismaissa 3.6. alkaen. Järjestelmät on testattu perusteellisesti ja toimiluvan saaneilla sähköpörsseillä on kesäkuusta alkaen mahdollisuus toimia Suomessa vuorokausimarkkinoilla. Kilpailun käynnistyminen lisää markkinatoimijoiden vaihtoehtoja kaupankäyntipalvelujen hankintaan, syventää  Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymistä ja hyödyttää myös Pohjoismaiden markkinoita.

Sähköpörssien välinen kilpailu käynnistyy Pohjoismaissa kesäkuussa. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä on 3.6.2020, ellei hankeen loppumetreillä ilmene jotain yllättävää esimerkiksi pandemiatilanteen kehityksessä.  

Käyttöönottoa seuraavan kahden viikon aikana kantaverkkoyhtiöt ja sähköpörssit ylläpitävät valmiuden palata käyttöönottoa edeltäneeseen kaupankäyntimenettelyyn, jos vakavat ja yllättävät ongelmat vaarantaisivat markkinakytkentäprosessin.

Pohjoismaista tulee 3.6. alkaen Euroopan toinen alue, jossa toteutetaan sähköpörssien välinen kilpailu. Sähköpörssikilpailun aloitus on yksi kehitysaskel kohti yhteiseuroopalaisia energiamarkkinoita.

Pörssikilpailun myötä pohjoismaisilla tarjousalueilla mahdollistuu useamman kuin yhden viranomaisen hyväksymän sähkömarkkinaoperaattorin liittyminen vuorokausimarkkinoilla eurooppalaiseen markkinakytkentään. Pörssikilpailusta huolimatta yleiset periaatteet tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetin laskennasta ja jakamisesta säilyvät ennallaan.

Pohjoismaisen pörssikilpailun mahdollistavaan hankeeseen osallistuu neljä kantaverkkoyhtiötä; Fingrid, Energinet, Statnett ja Svenska kraftnät sekä kolme viranomaisten hyväksymää sähkömarkkinaoperaattoria; Nord Pool EMCO, EPEX SPOT ja Nasdaq.

Lisätiedot:

Juha Hiekkala, Fingrid, juha.hiekkala(at)fingrid.fi