;
1.4.2020 10.53
Kuulemiset ja konsultaatiot

Julkinen kuuleminen taajuuden vakautusreservien lisäominaisuuksista ylitaajuustilanteissa 1.5. saakka

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet julkisen kuulemisen taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuuksiin liittyvistä ehdotuksista. Kuuleminen jatkuu 1.5.2020 asti.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet Käytön verkkosäännön (SO GL) mukaisen julkisen kuulemisen taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuuksiin liittyvistä ehdotuksista, jotka on laajennettu koskemaan reservien vaatimuksia myös ylitaajuustilanteissa.

Uudet vaatimukset on tarkoitus ottaa käyttöön reservien ylläpidossa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kuuleminen on alkanut 31.3.2020 ja jatkuu 1.5.2020 saakka.

Saadun palautteen perusteella kantaverkkoyhtiöt viimeistelevät ehdotukset ja toimittavat ne sääntelyviranomaisille vahvistettavakasi.

Ehdotukset sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta on julkaistu Svenska kraftnätin sivulla > 

Lisätiedot:

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh 030 395 5105

Anders Lundberg, Fingrid, puh 030 395 4171