;
21.2.2020 11.00
Kuulemiset ja konsultaatiot

Julkinen kuuleminen reservien standardituotteista ja siirtokapasiteetin jakamisesta reservikapasiteetin kaupankäynnille

Eurooppalaisten energiaviranomaisten yhteistyöjärjestö ACER on laittanut julkiseen kuulemiseen kaksi kaikkien eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden valmistelemaa Tasehallinnan suuntaviivojen mukaista ehdotusta. Kuuleminen jatkuu 10.3.2020 asti. Lisäksi ACER järjestää kuultavana olevista ehdotuksista työpajan sidosryhmille 26. helmikuuta.

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt lähettivät joulukuussa 2019 ACERille vahvistettavaksi kaksi seuraavaa Tasehallinnan suuntaviivojen mukaista ehdotusta, joihin ACER pyytää sidosryhmien mielipidettä: 

  • Ehdotus taajuuden palautusreservin ja korvaavan reservin standardituotteista.

Lisätietoa kuulemisesta

  • Ehdotus tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin jakamisesta energiakaupankäynnin ja reservikapasiteetin kaupankäynnin kesken.

Lisätietoa kuulemisesta

Acer järjestää edellä mainituista ehdotuksista työpajan sidosryhmille 26.2. Ljubljanassa. Työpajaan voit ilmoittautua tästä.

Lisätietoja:
Vesa Vänskä, Fingrid
puh. 030 395 5185