;
5.8.2020 10.07
Kuulemiset ja konsultaatiot

Julkinen kuuleminen muutosehdotuksesta HVDC-yhteyksien pätötehon muutosnopeusrajoituksia koskevaan menetelmään

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet 4.9.2020 saakka käynnissä olevan julkisen kuulemisen muutoksesta pätötehon muutosnopeusrajoituksia koskevaan menetelmään. Menetelmä perustuu komission asetukseen (EU 2017/1485) sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista ja sen artikloihin 137(3) ja (4).

Muutosehdotuksen syynä on uusi Norjan ja Saksan välinen HVDC-yhteys NordLink. Energiavirasto hyväksyi yhdessä muiden pohjoismaisten sääntelyviranomaisten kanssa heinäkuussa 2019 pätötehon muutosnopeusrajoituksia koskevan menetelmän (linkki päätökseen). Muutoksella ehdotetaan lisättäväksi NordLink HVDC-yhteyksien listalle menetelmän artikloissa 3(1) ja 3(2). Tällä muutoksella NordLink-yhteyttä on tarkoitus käsitellä samalla tavalla kuin muita nykyisiä HVDC-yhteyksiä.

Linkki kuulemisasiakirjoihin

Lisätietoja asiasta antaa 10.8. alkaen
erikoisasiantuntija Anders Lundberg
Fingrid Oyj
puh. 030 395 4171