;
11.9.2020 12.42
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fingridin päätös muutoksista 29.3.2019 nimetyn kantaverkon laajuuteen

Fingrid on julkaissut kantaverkon laajuutta koskevan nimeämispäätöksen muutospäätöksen 11.9.2020. Muutospäätös koskee Fingridin 29.3.2019 julkaisemaa kantaverkon laajuutta koskevaa nimeämispäätöstä valvontajaksolle 2020 – 2023.


Nimeämispäätöksen muutosta koskevassa muutospäätöksessä käsitellään sellaisia kantaverkon laajuuteen liittyviä muutoksia, jotka toteutetaan joko ostamalla kantaverkkoon uusia verkonosia tai poistetaan myymällä nimetyn kantaverkon laajuudesta sellaisia verkonosia, jotka eivät enää verkkomuutosten seurauksena täytä Sähkömarkkinalaissa määritettyjä kantaverkon kriteereitä. Muutospäätös ja karttaliite on ohessa linkkinä.

Alla olevassa luettelossa yksilöidyt kohdan a. – b. voimajohto ja sähköasema nimetään kantaverkkoon, luettelon voimajohto-osuuksia c. – f. ei lueta kuuluvaksi kantaverkkoon, koska kyseiset verkon osat eivät täytä kantaverkolle sähkömarkkinalaissa asetettuja käyttötarkoitus -kriteereitä. 

  1. Ivalon 220/110 kV muuntaja ja 110 kV kytkinlaitos, 31.12.2020 mennessä
  2. Uusnivala – Pysäysperä 32 km, 1.12.2022 mennessä
  3. Petäjävesi – Ronsuntaipale 30 km, 31.12.2020 mennessä
  4. Petäjävesi – Haapavesi 212 km, 30.11.2021 mennessä
  5. Toivila – Jämsä läntinen ja itäinen (pylväälle 5) yhteensä 6 km, 30.11.2021 mennessä
  6. Raahe – Rautaruukki A ja B yhteensä 4 km, 31.12.2020 mennessä

Tällä muutospäätöksellä kantaverkon laajuuteen lisätään yksi sähköasema ja laajuudesta poistuu nettona 220 km voimajohtoa.


Lisätiedot:
Petri Parviainen, asiakaspäällikkö
puh. 030 395 5282
sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi