;
30.1.2020 11.18
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 20.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

 

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Juhani Järvi, Päivi Nerg, Sanna Syri ja Esko Torsti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anu Hämäläinen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Hannu Linnan valitsemista hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Hannu Linna, diplomi-insinööri, eMBA, Suomen kansalainen. Aiemmin Linna on toiminut Vaasan Sähkö Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2001-2018 ja Korpelan Voiman kuntayhtymän toimitusjohtajana vuosina 1994-2001 sekä Mellano Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1992-1994. Lisäksi Linna on aiemmin toiminut muun muassa EPV Energia Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2001-2019, Voimapiha Oy:n (Indalsälven) hallituksen jäsenenä vuosina 2013-2018 sekä Vapo Oy:n/Vapo Timber Oy:n hallituksessa vuosina 2009 2017 ja vuosina 2014-2017.

 

Lisäksi ehdotetaan, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Juhani Järvi, Hannu Linna ja Sanna Syri ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Päivi Nerg ja Esko Torsti ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä kummallakin on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

 

  1. Hallituksen palkkiot

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1300 euro/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Lisätietoa Fingridin hallituksen jäsenistä täältä. Lisätietoja Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä täältä. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Juha Majanen (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Jukka Reijonen (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).

 

Lisätietoja:

Fingrid, lakiasiainjohtaja Marina Louhija
puh. 040 519 0627