;
19.11.2020 11.58
Ajankohtaista

Fingrid on vuoden 2020 Vastuullisin työnantaja!

Fingrid on valittu vuoden 2020 Vastuullisimmaksi työnantajaksi. Vastuullisuusindeksimme oli tutkimuksen mukaan erinomainen, 4,29. Vastuullisinta työnantajaa selvitettiin keväällä toteutetulla Oikotien Suurella työelämän vastuullisuustutkimuksella, jonka tulokset julkistettiin 19.11.

Keväällä toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin mielikuvaa työnantajan vastuullisuudesta kuudella eri aihepiirillä: syrjimättömyydellä, joustamisella ja työelämän tasapainolla, vastuullisella esimiestyöllä, työn sisällöllä ja merkityksellisyydellä, palkkauksella ja palkitsemisella sekä hakijakokemuksella. Fingrid erottui vastauksissa erinomaisella tuloksella, vastuullisuusindeksimme oli 4,29, joka oli koko tutkimuksen selkeästi paras. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 28 eri kokoista työnantajaa eri toimialoilta ja vastaajia oli yhteensä 4022.

Fingridin perustehtävä on jo itsessään vastuullinen. Vastaamme siitä, että suomalaisilla on sähköä joka hetki. Toimintavarma kantaverkko on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Vastuullisen perustehtävänsä ohella Fingrid on työnantajana määrätietoisesti panostanut jo pidemmän aikaa rohkeaan esimiestyöhön, työntekijöidensä hyvinvointiin ja työyhteisön avoimuuteen, yhteisöllisyyteen sekä tuloksellisuuteen. Työn tulos näkyy myös tämän tutkimuksen vastauksissa, joissa korostuivat muun muassa työn merkityksellisyys, tasapuolisuus ja yhdenvertainen kohtelu, kannustaminen työ- ja vapaa-ajan tasapainoon, arvomaailma sekä henkilöstön mukaan ottaminen osaksi vastuullisuustyötä ja sen tavoitteita.

Fingridillä jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja, jonka mukaisesti jokaisella on vapaus ja vastuu tehdä työnsä parhaalla mahdollisella huomioiden kuitenkin, että myös muilla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Vastuullisuus näkyy jokaisen fingridiläisen päivittäisessä arjessa.

Vastuullisimman työnantajan lisäksi tilaisuudessa julkistettiin myös Vuoden vastuullisuusteko, josta palkittiin Helsingin kaupunki työstään työyhteisönsä monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä.

Oikotien 19.11. järjestämän webinaarin tallenne on katsottavissa täällä: https://tyopaikat.oikotie.fi/tyoelaman-vastuullisuusteot-mita-ne-ovat-webinaari