;
20.11.2020 13.01
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

ACER hylkäsi ehdotuksen Baltian alueen pitkän aikavälin kapasiteetinlaskentamenetelmästä

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on 17.11.2020 tekemällään päätöksellä hylännyt Baltian kapasiteetinlaskenta-alueen siirtoverkonhaltijoiden ehdotuksen pitkän aikavälin kapasiteetinlaskentamenetelmäksi (ACER Decision No 27/2020).

Siirtoverkonhaltijoiden ehdotus ei ACER:n mukaan täyttänyt sille asetettuja lainsäädännöllisiä vaatimuksia, eikä ehdotuksen muokkaaminen tässä vaiheessa olisi onnistunut johtuen Baltian alueen suunnitellusta liittymisestä mannereurooppalaiseen sähkön yhteiskäyttöverkkoon vuonna 2025.

Päätöksessään ACER velvoittaa Baltian kapasiteetinlaskenta-alueen siirtoverkonhaltijoita valmistelemaan uuden ehdotuksen kahden vuoden määräajassa. Velvoite koskee Viron, Latvian, Liettuan, Suomen, Ruotsin ja Puolan kansallisia siirtoverkonhaltijoita.

Lisätietoja päätöksestä ACER:n sivuilla. > 

Lisätietoja:

Ali Haider, Fingrid, puh. +358 30 3955221, ali.haider[at]fingrid.fi