;
19.12.2019 08.48
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Uudelle tehoreservikaudelle valittu kolme voimalaitosyksikköä

Uusi tehoreservikausi alkaa 1.7.2020. Kausi on kaksivuotinen ja tehoreservijärjestelyyn on valittu kolme voimalaitosyksikköä.

Energiavirasto on tehnyt päätökset uudesta tehoreservikaudesta. Kausi on kaksivuotinen ja alkaa 1.7.2020. Uudella jaksolla tehoreservijärjestelyyn kuuluu Energiaviraston päätöksellä kolme voimalaitosyksikköä.

Järjestelyyn valitut voimalaitokset ovat

  • Lahti Energia Oy:n kaasuturbiinivoimalaitos,
  • Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahti 1 -voimalaitos ja
  • Fortum Power and Heat Oy:n Meri-Porin voimalaitos.

Tehoreservin kokonaiskapasiteetti on yhteensä 611 megawattia.

Energiaviraston päätöksessä on ilmoitettu tehoreservijärjestelmän ylläpidosta aiheutuvat koko hankintajakson vertailukustannukset, jotka ovat n. 10,6 miljoonaa euroa vuodessa. Vertailukustannukset sisältävät käyttövalmiuden kiinteät ylläpitokorvaukset ja laskennalliset käyttökustannukset voimalaitosten mahdollisista käynnistämisistä. Mikäli tehoreserviä ei käynnistetä, Finextra maksaa tuottajille vain kiinteät yläpitokorvaukset. Tehoreservijakson kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös Fingridin hallinnointikulut sekä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta.

Tehoreservin laskutuskäytäntö sähkönsiirron asiakkaille säilyy Energiaviraston vahvistamien käyttösääntöjen mukaisesti ennallaan. Maksut kohdistetaan samalle ajalle kuin sähkönsiirron talvikauden kulutusmaksu.

Lisätiedot:

Palvelupäällikkö Kaija Niskala, Fingrid Oyj, puh. 040 592 2554

Toimitusjohtaja Marina Louhija, Finextra Oy, puh. 040 519 0627

Lisätietoja myös verkkosivuiltamme > https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tehoreservi/kaudet/2020-2022/