;
30.9.2019 13.27
Sähköjärjestelmä

Ruotsin ja Suomen vaihtosähköyhteyksien siirtokeskeytykset lokakuussa

Ruotsin ja Suomen välisillä 400 kilovoltin vaihtosähköyhteyksillä tehdään kuntotarkastuksia lokakuussa. Sen vuoksi yhteyksillä on siirtokeskeytykset 8. – 11.10. sekä 17. – 20.10. Keskeytykset on aikataulutettu mahdollisuuksien mukaan viikonloppuun, jotta vaikutukset sähkömarkkinoille minimoidaan.

Ruotsin ja Suomen (SE1-FI) välisten 400 kilovoltin vaihtosähköyhteyksien kuntotarkastuksia tehdään Svenska Kraftnätin aloitteesta voimajohtojen Ruotsin-puoleisilla johto-osilla. Tarkastuksilla pyritään selvittämään voimajohtojen Ruotsin- puoleisten jatkosten kuntoa ja näin välttämään aiemmin nähtyjä jatkosten pettämisestä aiheutuneita häiriöitä.

Siirtokeskeytysten ajankohdista on sovittu yhdessä ja keskeytysten aikana korjataan myös Suomen puoleisella johto-osalla oleva voimajohdon säievika.

Voimajohdot ovat keskeytyksessä seuraavasti:

  • Letsi – Petäjäskoski 400 kV voimajohto 8.10. - 11.10.2019
  • Svartbyn – Keminmaa 400 kV voimajohto 17. - 20.10.2019.

Keskeytyksistä aiheutuu siirtokapasiteetin rajoituksia, minkä vuoksi keskeytykset on aikataulutettu mahdollisuuksien mukaan viikonlopuille, jotta vaikutukset sähkömarkkinoille minimoidaan.

Ajantasaiset tiedot keskeytysten ajankohdista ja rajoituksista löytyvät markkinatiedotteista:

Lisätietoja:

Tuomo Mäkihannu, Fingrid, puh. 030 395 4149

Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 030 395 4228