;
9.9.2019 15.23
Sähkömarkkinat

Reservitoimittajien ja tasevastaavien uudet ehdot ja edellytykset sekä pienemmän säätösähkötarjouksen pilotti

Energiavirasto on vahvistanut EBGL:n mukaisten tasevastaavien ja reservitoimittajien kansalliset ehdot ja edellytykset, jotka otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Syksyllä Fingrid käynnistää myös pilotin pienemmästä minimitarjouskoosta säätösähkömarkkinoilla.

Reservitoimittajien ja tasevastaavien ehdot ja edellytykset

Energiavirasto on elokuussa vahvistanut sähköjärjestelmän tasapainottamiseen liittyvät kansalliset ehdot ja edellytykset. Uusien ehtojen ja edellytysten tuomat velvoitteet ovat olleet pitkälti käytössä jo nykyisissä sopimuksissa ja toimintatavoissa, joten merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa. Uudet ehdot ja edellytykset on tarkoitus ottaa käyttöön Fingridin ja tasevastaavien sekä Fingridin ja reservitoimittajien välisissä sopimuksissa vuoden loppuun mennessä.

Pilotti mFRR -energiamarkkinoiden pienemmästä tarjouskoosta

Fingrid käynnistää pilotin säätösähkömarkkinoiden (mFRR) tarjouskoon pienentämisestä nykyisestä viidestä megawatista yhteen megawattiin.Pilotin tavoitteena on helpottaa säätösähkömarkkinoille osallistumista ja lisätä sähköjärjestelmän joustavuutta.

Suomessa kukin reservitoimittaja voi jättää yhden alle viiden megawatin tarjouksen käyttötuntia kohden. Edellytyksenä osallistumiseen on tarjouksen elektroninen aktivointi. Pilotti alkaa lokakuussa ja jatkuu ainakin huhtikuun loppuun asti. Mikäli pienempi tarjouskoko ei aiheuta ongelmia pohjoismaiselle käyttötoiminnalle, tarkoituksena on ottaa yhden megawatin minimitarjouskoko laajemmaksi käytännöksi. Reservitoimittajille lähetetään lisätietoja pilotista sähköpostitse sopimusliitteiden päivityksen yhteydessä.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt näkevät pienemmän tarjouskoon pilotoinnin osana sujuvaa siirtymää kohti eurooppalaisia säätösähkömarkkinoita, sillä eurooppalaisten säätösähkömarkkinoiden minimitarjouskoko on yksi megawatti.

 

Lisätietoja

Reservitoimittajan ehdot ja edellytykset: Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185

Tasevastaavien ehdot ja edellytykset: Jani Piipponen, Fingrid, puh.

Pienemmän tarjouskoon pilotti: Otso-Ville Rinne, Fingrid, puh. 030 395 4142