;
7.3.2019 14.07
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Raportti kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien vuoden 2018 siirtojen toteumista julkaistu

Fingridin siirtojen hallinnan raportti vuodelta 2018 on julkaistu. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien siirroista ja tapahtumista.

Vuonna 2018 sähkön tuonti jatkui edellisvuosien tapaan suurena Ruotsista Suomeen. Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen siirtokapasiteetin käytettävyys parani hieman tuontisuuntaan edellisestä vuodestä ja oli 98,9 prosenttia. Viestisuuntaan käytettävyys oli 96,9 prosenttia. Tässä oli 1,6 prosenttia laskua, mikä johtui Keski-Ruotsin yhteyksiin vaikuttavista siirtokeskeytyksistä. Korkea käytettävyys helpottaa sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. 

Suomen ja Ruotsin välisten hintaerotuntien lukumäärä laski yhteensä 13 prosenttia edellisvuodesta. Pohjoisen vaihtosähköyhteyksillä hintaerotunteja oli 2 063 tuntia ja etelän tasasähköyhteyksillä 1 813 tuntia.

Suomen ja Viron välisten rajajohtojen käytettävyys laski 3 prosenttia edellisestä vuodesta Estlink 1 tasasähkölinkin pitkäaikaisen viankorjauksen seurauksena. Suomen ja Viron välisen rajasiirtokapasiteetin käytettävyys oli keskiarvona 96,3 prosenttia.

Siirto Venäjältä Suomeen kasvoi edellisvuodesta 2,1 terawattituntia ollen kokonaisuudessaan 7,9 terawattituntia. Sähköä ei siirretty Venäjälle vuonna 2018 Fingridin verkon kautta.

Fingridin saamat pullonkaulatuotot nousivat edellisvuodesta noin 4 miljoonaa euroa ja olivat vuonna 2018 yhteensä 30 miljoonaa euroa. Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja käyttövarmuuden takaamisen seurauksena Fingridille syntyi yhteensä 4,1 miljoonan euron vastakauppakulut, jotka nousivat edellisestä vuodesta 2,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 030 395 4228

Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, Fingrid, puh. 030 395 4242

 


Ladattavat tiedostot

siirtojen-hallinta-2018-1.pdf