;
14.11.2019 12.10
Sähkömarkkinat

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tiekartta päivitetty

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päivittäneet tasehallintahankkeen (NBM) tiekartan tehtyjen lisäselvitysten ja toimialalta saatujen kommenttien pohjalta. Uuteen tasehallintamalliin sekä vartin taseselvitykseen ja markkinoille siirrytään vaiheittain. Varttitase ja vartin säätösähkömarkkinat ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana.

- Uusi pohjoismainen tasehallintamalli vaatii monimutkaisia ja merkittäviä muutoksia sähköjärjestelmän käyttöön. Haluamme siirtyä uuteen malliin käyttövarmuutta vaarantamatta minkä vuoksi rinnakkaisajo uusilla ja vanhoilla järjestelmillä ennen varsinaista käyttöönottoa on tärkeää, sanoo NBM-hankejohtaja Jakob Aldrin.

Energia-ala on murroksessa ja suuria muutoksia on lähivuosina odotettavissa sekä energian tuotannossa että kulutuksessa. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt; Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid ja Statnett ovat kehittämässä sähköjärjestelmän käyttöä ja sähkömarkkinoita, jotka mahdollistavat puhtaan energiajärjestelmän ja pohjoismaisten markkinoiden yhdistymisen eurooppalaisiin säätösähkömarkkinoihin. Kehittäminen on välttämätöntä, jotta yhteisten pohjoismaisten säätösähkömarkkinoiden hyödyt voidaan säilyttää siirtymäkaudella eurooppalaisiin säätösähkömarkkinoihin.

- Kantaverkkoyhtiöille muutos tarkoittaa merkittävästi lisääntyvää datan käsittelyä. Tietojärjestelmiä tulee päivittää, jotta suurempaa määrää informaatiota voidaan käsitellä tehokkaammin ja silti ylläpitää käyttövarmuus, Aldrin kertoo.

NBM-hanke kehittää ja toteuttaa tasehallinnan markkinasääntöjä, sähköjärjestelmän käytön prosesseja ja näihin liittyviä IT-järjestelmiä, joita tulevaisuuden sähköjärjestelmä edellyttää. Toimialalle tärkeitä NBM-hankkeen virstanpylväitä ovat varttitaseen lisäksi yksitasemalli ja yhteispohjoismaiset säätökapasiteettimarkkinat. - Ennakointi on tärkeää, sanoo Aldrin. Sidosryhmät ovat painottaneet realistisen etenemissuunnitelman tärkeyttä ja edellyttävät läpinäkyvyyttä ja avointa keskustelua jo suunnitteluvaiheessa, mutta myös toteutuksessa.

- Tulemme oppimaan NBM-hankkeen kehittyessä ja muutoksia voi tulla.

Tasehallintahankkeen edistymisestä tullaan  jakamaan tietoa jo olemassa olevissa foorumeissa kuten referenssiryhmissä, seminaareissa, työpajoissa sekä hankkeen kotisivuilla nordicbalancingmodel.net.

NBM-hankkeen toteutus on riippuvainen monista viranomaispäätöksistä, jotka koskevat esimerkiksi yksitasemallia ja varttitaseen tarkkaa käyttöönottoajankohtaa. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tulevat hakemaan viranomaisilta varttitaseen käyttöönoton siirtämistä vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Linkkejä:

Tiedote NBM-hankkeen nettisivuilla

NBM roadmap report

Stakeholder feedback summary

Memo Process for activating products

Memo Connection to European platforms

Lisätietoja:

Mikko Heikkilä, Fingrid, mikko.heikkila(at)fingrid.fi

Maria Joki-Pesola, Fingrid, maria.joki-pesola[at]fingrid.fi