;
1.11.2019 14.48
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2019-2030 on julkaistu

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon suunnitteluperiaatteet, verkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Kantaverkon kehittämissuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että Fingridin kantaverkko palvelee asiakkaita ja yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa.

Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid on kantaverkon haltijana laatinut omistamaansa kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskevan kymmenvuotisen kantaverkon kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin ja asiakkaiden yhteistyössä laatimiin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Se on yhtenevä Itämeren alueen verkkosuunnitelman ja koko Euroopan Unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman kanssa (Ten Year Network Development Plan TYNDP).

Tarkasteluajanjaksolla Fingrid investoi kantaverkkoon 1,4 miljardia euroa eli reilut 100 miljoonaa euroa vuodessa. Investointitaso vastaa Fingridin vuosittaisia poistoja. Tulevaisuudessa Fingridin investoinnit kantaverkkoon koostuvat rajasiirtoyhteyksien ja Suomen sisäisen päävoimansiirtoverkon kehittämisestä, uuden tuotannon verkkoon liittämisestä sekä olemassa olevan verkon uusimisesta ja perusparannuksista. Kantaverkossa ei ole korjausvelkaa, vaan verkkoa on uusittu suunnitelmallisesti tarpeen mukaan.

Kehittämissuunnitelmaan liittyy aikaisempaa enemmän epävarmuuksia etenkin uuden kulutuksen ja uusien voimalaitosten verkkoon liittämisen suhteen. Lisäksi toimintaympäristössä on isoja epävarmuustekijöitä muun muassa energiamurrokseen ja sähköntuotantorakenteen muutosnopeuteen liittyen. Etenkin tuulivoiman määrällä ja maantieteellisellä sijoittumisella sekä yhteiskunnan sähköistymisnopeudella on suuri vaikutus Fingridin investointien tarpeeseen ja ajoitukseen. Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja valmistautuu mahdollisiin muutoksiin.

Kantaverkon kehittämissuunnitelman voi kokonaisuudessaan lukea täältä. Englanninkielinen versio suunnitelmasta julkaistaan marraskuun aikana.

 

Lisätietoja: 

Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, puh. 030 395 5118
Aki Laurila, suunnittelupäällikkö, verkkosuunnittelu, puh. 030 395 5135